Nordnetbloggen

Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 31. mars

Hovedindeksen på Oslo Børs har reagert opp de siste dagene. Indeksen ligger nå fint inne i den stigende trendkanalen på mellomlang sikt og over den kortsiktige støtten ved 687 poeng. En videre oppgang indikeres. Det er motstand i underkant av 710 poeng og et eventuelt brudd over dette nivået vil være et nytt kjøpssignal.

Den kortsiktige hausseindeksen har falt med 8 poeng siste uke og ligger på 34 poeng. Dette indikerer en overvekt av pessimister på kort sikt. Den langsiktige indeksen ligger rundt 57 poeng og viser dermed at det fortsatt er en liten overvekt av optimister blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

Skrevet av forskningssjef Geir Linløkken

 

 

Norden topp 10 – Uke 13

Fredag 31. mars er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, en norsk, tre danske og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med. Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

 

1.  Elekta B(EKTAB.ST) – 30. mar 2017. Siste sluttkurs: 86.55 (1.4)
Elekta B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 82.47 kronor. Videre oppgang til 92.75 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 84.30 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 84.30 kronor ved reaksjoner tilbake. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Danske Bank(DANSKE.CO) – 30. mar 2017. Siste sluttkurs: 235.8 (-1.1)
Danske Bank ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 233 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Husqvarna B(HUSQB.ST) – 30. mar 2017. Siste sluttkurs: 77.3 (1.3)
Husqvarna B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 75.00 kronor. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 75.00 kronor ved reaksjoner tilbake. Volumet har tidligere vært lavt rundt kurstopper og høyt rundt kursbunner. Dette svekker den stigende trenden og kan være et tidlig signal om et kommende trendbrudd. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Telenor(TEL.OL) – 30. mar 2017. Siste sluttkurs: 142.1 (-0.7)
Telenor viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 136 kroner. Videre oppgang til 150 kroner eller mer er signalisert. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 140 kroner og motstanden ved ca 146 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  H. Lundbeck(LUN.CO) – 30. mar 2017. Siste sluttkurs: 326.1 (4)
H. Lundbeck har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen ga også kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 306 kroner. Videre oppgang til 326 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 305 kroner. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Assa Abloy(ASSAB.ST) – 30. mar 2017. Siste sluttkurs: 184.1 (0.9)
Assa Abloy ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 180 kronor. Videre oppgang til 195 kronor eller mer er signalisert. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca 183 kronor. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Nokian Tyres Plc(NRE1V.HEX) – 30. mar 2017. Siste sluttkurs: 39.15 (0.16)
Nokian Tyres Plc ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 37.33 euro. Videre oppgang til 44.16 euro eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 34.70 euro. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Stora Enso R(STER.ST) – 30. mar 2017. Siste sluttkurs: 105.7 (1.1)
Stora Enso R viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  William Demant Holding(WDH.CO) – 30. mar 2017. Siste sluttkurs: 144.9 (1.2)
William Demant Holding ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 143 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Sampo Oyj A(SAMPO.HEX) – 30. mar 2017. Siste sluttkurs: 44.36 (0.06)
Sampo Oyj A viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 44.00 euro og videre oppgang er dermed signalisert. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS (“Investtech”) i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert