Nordnetbloggen

NORDEN TOPP 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Fredag 24. mai er det syv nye aksjer i Norden Topp 10, som nå består av tre svenske, tre norske, fire danske og ingen finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

Norden Topp 10 – Uke 21

1.  NKT Holding(NKT.CO) – 23. mai 2013. Siste sluttkurs: 227.8 (-6.9)
NKT Holding ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 206 kroner. Videre oppgang til 254 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved ca 227 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som understøtter det positive trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  Vestas Wind Systems(VWS.CO) – 23. mai 2013. Siste sluttkurs: 70.25 (-3.05)
Vestas Wind Systems har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt. Aksjen har tatt ut objektivet ved 72.77 kroner etter brudd på en dobbel-bunn-formasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 49.00 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt. Aksjen kan likevel gjerne stige videre, og vi bør se en nedgang i RSI-kurven før dette brukes som et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Stolt-Nielsen(SNI.OL) – 23. mai 2013. Siste sluttkurs: 129.5 (-3)
Stolt-Nielsen har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen, noe som åpner for enda sterkere stigningstakt. Aksjen har tatt ut objektivet ved 132 kroner etter brudd på en rektangelformasjon. Kursen har nå falt noe tilbake, men formasjonen indikerer videre oppgang. Aksjen har støtte ved ca 120 kroner. Positiv volumbalanse styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Chr. Hansen Holding(CHR.CO) – 23. mai 2013. Siste sluttkurs: 204.9 (-1.7)
Chr. Hansen Holding ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 197 kroner, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 195 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Marine Harvest(MHG.OL) – 23. mai 2013. Siste sluttkurs: 6.3 (-0.05)
Marine Harvest viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 6.00 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  Industrivärden C(INDUC.ST) – 23. mai 2013. Siste sluttkurs: 117.8 (-1.9)
Industrivärden C ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 110 kronor og motstand på 120 kronor. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 115 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Bakkafrost(BAKKA.OL) – 23. mai 2013. Siste sluttkurs: 69.25 (-0.5)
Bakkafrost ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 65.00 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Coloplast B (18m)(COLOB.CO) – 23. mai 2013. Siste sluttkurs: 327 (-6.2)
Coloplast B (18m) ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen tester støtten ved ca 326 kroner. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 326 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Avanza Bank(AZA.ST) – 23. mai 2013. Siste sluttkurs: 149.5 (-4)
Avanza Bank har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en dobbel-bunn-formasjon. Det er støtte rundt 147 kronor, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 146 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Saab B(SAABB.ST) – 23. mai 2013. Siste sluttkurs: 140.7 (-3.5)
Saab B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen tester støtten ved ca 140 kronor. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 140 kronor vil utløse et salgssignal. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.

 

 

Følg med på TOP20

http://alpha.investtech.com/invest/temp/eg/top20_promo_iphone.jpg

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!  Har du lastet ned vår gratis APP for iPhone og iPad?
  Les mer og last ned fra iTunes!

 


Ha en fin helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

 

 

 

 

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS («Investtech»). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.


Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert