Nordnetbloggen

Norden topp 10

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Morgenrapport fredag 29. mars

Hovedindeksen på Oslo Børs ligger i en bred, stigende trendkanal på mellomlang sikt og videre oppgang innenfor denne indikeres.

Indeksen har motstand ved 892 poeng, mens det er støtte rundt dagens nivå, samt ved 840 poeng. Brudd på et av disse nivåene vil gi signal om videre utvikling i samme retning.

Den kortsiktige hausseindeksen ligger på 60 poeng og indikerer en overvekt av optimister på kort sikt. Den langsiktige indeksen er på 58 poeng etter å ha vært nede på 24 poeng ved nyttår. Dette indikerer at optimismen har økt, og at det nå er flere optimister enn pessimister også blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

De meldepliktige innsiderne i selskapene notert på Oslo Børs har den siste måneden gjort 83 kjøp og kun 8 salg. Kjøpsandelen på månedsbasis er dermed hele 91 prosent. På årsbasis er kjøpsandelen 88 prosent. Dette viser at et stort flertall av innsiderne som handler aksjer, mener egne selskaper er fundamentalt billige.

De siste ti årene har Oslo Børs i gjennomsnitt steget cirka fem prosent fra midten av mars og fram til begynnelsen av juni. Variasjonene er store fra år til år, så dette vektlegges lite i konklusjonen.

Konklusjon: Hovedindeksen er svakt positiv på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av analytiker Asbjørn Taugbøl.

Se ukens markedsrapport på WebTV+ her!

Norden topp 10 – uke 13

Fredag 29. mars er det syv nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fem svenske, to norske, en dansk og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres automatisk av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.Analysene er basert på kvantitative forhold og skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring.

  1. SE – Investor A
  2. SE – Volvo B
  3. SE – Ericsson B
  4. SE – Fabege
  5. FI – Elisa
  6. SE – Hembla AB
  7. DK – Zealand Pharma
  8. NO – Schibsted A
  9. FI – Orion
  10. NO – NEL

Se hele listen med grafer og analyser her.

 

God helg!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

Analyseneer utarbeidet av Investtech.com AS («Investtech») i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert