Nordnetbloggen

NORDEN TOPP 10 og ny App

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Topp 20 og 26.000 avanserte charts i Investtechs app!

Ad1_400x180

Investtechs oppdaterte app for iPhone og iPad, få avanserte charts og analyser for mer enn 26.000 aksjer i 11 land. Les mer her!

 

Norden Topp 10 – Uke 26

Fredag 27. juni er det åtte nye aksjer i Norden topp 10, som nå består av fire svenske, tre norske, en dansk og to finske aksjer.

Vi har rangert de nordiske aksjene ut i fra våre tekniske analyser på mellomlang* sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som bl annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling. Kun aksjer med en omsetning på over 1 million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1.  Hennes & Mauritz B(HMB.ST) – 26. jun 2014. Siste sluttkurs: 291.8 (-2.2)
Hennes & Mauritz B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 273 kronor. Objektivet ved 289 kronor er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 288 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
2.  A.P. Møller – Mærsk B(MAERSKB.CO) – 26. jun 2014. Siste sluttkurs: 13400 (220)
A.P. Møller – Mærsk B ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 13184 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 13000 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
3.  Nordea Bank(NDA.ST) – 26. jun 2014. Siste sluttkurs: 94.25 (-0.75)
Nordea Bank har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Kursen har reagert tilbake etter et brudd på en rektangelformasjon uten helt å ha nådd objektivet på 101 kronor. Etablert notering over 94.91 kronor vil igjen gi nye positive signaler til aksjen, mens brudd på motsatt side av formasjonen vil være et sterkt salgssignal. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 92.00 kronor, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
4.  Royal Caribbean Cruises(RCL.OL) – 26. jun 2014. Siste sluttkurs: 345.1 (-0.5)
Royal Caribbean Cruises ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 336 kroner. Videre oppgang er dermed signalisert, og det er nå støtte ved 336 kroner ved reaksjoner tilbake. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
5.  Kongsberg Automotive Holding(KOA.OL) – 26. jun 2014. Siste sluttkurs: 6.91 (0.04)
Kongsberg Automotive Holding har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen nærmer seg støtten ved ca 6.20 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp. Aksjen anses teknisk positiv på middels lang sikt.
6.  UPM-Kymmene(UPM1V.HEX) – 26. jun 2014. Siste sluttkurs: 12.86 (-0.01)
UPM-Kymmene ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Kursen har nå dessuten falt tilbake mot gulvet i trendkanalen, noe som bør gi en reaksjon opp. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 11.46 euro og motstand på 13.40 euro. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen ligger mellom støtten ved ca 12.70 euro og motstanden ved ca 13.30 euro og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
7.  Opera(OPERA.OL) – 26. jun 2014. Siste sluttkurs: 83.4 (5.3)
Opera har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen ga kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 75.92 kroner. Videre oppgang til 85.92 kroner eller mer er signalisert. Aksjen har støtte ved ca 77.00 kroner og motstand ved ca 94.00 kroner. Positiv volumbalanse, dvs høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker aksjen på kort sikt. RSI er overkjøpt, noe som indikerer at en kortsiktig reaksjon ned snart bør komme. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
8.  Citycon(CTY1S.HEX) – 26. jun 2014. Siste sluttkurs: 2.67 (0.02)
Citycon ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Aksjen tester støtten ved ca 2.65 euro. Dette bør gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 2.65 euro vil utløse et salgssignal. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
9.  Nexam Chemical Holding AB(NEXAM.ST) – 26. jun 2014. Siste sluttkurs: 32.6 (0.2)
Nexam Chemical Holding AB viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 30.60 kronor og videre oppgang er dermed signalisert. Volumtopper korresponderer godt med kurstopper og volumbunner korresponderer godt med kursbunner. Volumbalansen er også positiv, noe som styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.
10.  Indutrade(INDT.ST) – 26. jun 2014. Siste sluttkurs: 299.5 (9.5)
Indutrade har falt tilbake mot gulvet i en stigende trendkanal. Videre oppgang indikeres og dagens kursnivå kan være en god inngangskurs. Aksjen har imidlertid en mulig hode-og-skuldre-formasjon under utvikling. Etablert brudd under støtten ved 288 kronor, helst på økende volum, vil signalisere videre nedgang. Aksjen har støtte ved ca 280 kronor. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

Følg med på 26.000 aksjer!

  Gratis APP for iPhone og iPad
  Les mer og last ned fra iTunes!
Daglig oppdatert: Markedskommentar, Indekser mm.

 


Ha en fin helg og god sommer!

Med vennlig hilsen

Espen Grønstad

. . . . .

Investtech gjør teknisk analyse av alle aksjer for deg!

 

 

 

 

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS («Investtech»). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.


 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert