Nordnetbloggen

Norske forvaltere klarer seg godt på bærekraft

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

En uavhengig måling av fondenes portefølje, viser at de fleste norske forvaltere har over snittet resultater innenfor ESG (miljø, sosial og selskapsstyring).

For snart ett år siden lanserte Morningstar sitt initiativ for å hjelpe investorer med å uavhengig måle fondenes ikke-finansielle fotavtrykk. Morningstar gikk i partnerskap med Sustainalytics, som er en uavhengig og global leverandør av analyse av ESG (engelsk forkortelse for miljø, sosiale og selskapsstyringsfaktorer). Sustainalytics gjennomfører en grundig evaluering av en lang rekke underliggende faktorer for disse tre hovedpilarene som bunner ut i en overordnet vurdering. ESG-scorene er en vurdering av nå-situasjon, men inneholder også fremadskuende elementer på hvordan selskapene forbereder seg. Dersom det kommer en negativ hendelse, vil dette i første rekke inkluderes som en kontroversiell hendelse og analyseres av Sustainalytics. Et kjent eksempel er Volkswagen som fikk gode skussmål før det viste seg at de hadde jukset.

Alt av det selskapsspesifikke analysearbeidet på enkeltaksjene innenfor ESG som blir brukt av Morningstar til å gjennomføre ESG-vurderinger, kommer fra Sustainalytics’ sine vurderinger. Morningstar har deretter ansvaret for å ta de enkelte selskapsvurderingene innenfor E,S og G og aggregere dataene til selskapsnivå. Morningstar gjennomfører også statistiske normaliseringer for å kunne sammenligne på tvers av diversifiserte porteføljer.

Morningstar baserer Morningstar Sustainability Rating på Morningstar Sustainability Score som er porteføljens ESG-Score, fratrukket kontroversscore. For ytterligere detaljer, les denne artikkelen.

Resultater per selskap rangert på Morningstar Sustainability Rating

Dersom du ønsker å et spesifikt fonds vurdering, så søk det opp på Morningstar.no og du finner informasjonen på førstesiden av fondsinformasjonen.

Siden Morningstar Sustainability Rating, som Morningstar Rating, gjennomføres innad i hver kategori, hvor gjennomsnittet er 3, må alt som er over 3 regnes som et godt resultat. Det gjelder spesielt for forvaltere som har høyt antall fond. Ratingene normalfordeles, noe som betyr at det er flest 3 stjerner/globuser. Det betyr igjen at det er vanskelig å komme i ytterkantene (1 & 5) av vurderingene dersom man har mange fond. De fleste holder seg godt over snittet, noe som er bra. Inntrykket er også at de store norske og nordiske aktørene gjør en innsats innenfor bærekraftsområdet, sammenlignet med andre markeder. Det skal riktignok sies at dette er et tema som er viktig for spesielt den nordlige delen av Europa. Merk riktignok at i denne sammenligningen er alle fond tilhørende samme ‘merkevarenavn’ i Europa tatt med. Det vil si at det finnes en rekke fond i oversikten, som ikke vil være tilgjengelig for norske investorer, spesielt blant de nordiske/europeiske aktørene som Nordea, SEB mm.

Miljø

Først litt om scoringen, den går fra 0 til 100, mens 50 er satt som et gjennomsnitt i aksjeuniverset. I fondsuniverset vil gjennomsnittet bli annerledes basert på hva som finnes i dette fondsuniverset.

Gjennomsnittet er 56 i den europeiske fondsdatabasen til Morningstar, noe som gir uttrykk for at det finnes mange Europa-fond (hjemmekjærhet har de fleste investorer) som har høyere vurderinger hos Sustainalytics enn f.eks. vekstmarkedene.

På tross av sterk konkurranse i Europa, så gjør våre forvaltningsselskaper det generelt godt på vurderingene. Det er ganske vanskelig å flytte et fond 10 poeng på skalaene, og majoriten av fondene i Europa har en score mellom 50 og 65.

Vurdering av sosiale forhold

Igjen har mange norske forvaltere høyere score enn normen i Europa. Gjennomsnittet i fondsuniverset for sosial-faktoren 55. Siden vi er i Norden, kan også vår nordiske tilhørighet spille positivt inn, fordi mange av våre selskaper har gode skussmål fra Sustainalytics.

Selskapsstyring

Gjennomsnittet i fondsuniverset i Europa er på 54, så her er norske forvaltningsselskaper helt klart bedre enn snittet i Europa.

Kontroversielle hendelser

Kontroverser her er definert som Morningstars kontroversreduksjon. Denne går fra 0-20, hvor 0 betyr i praksis ingen tegn til kontroverser i porteføljene. 5 er det europeiske snittet, så igjen viser det seg at norske forvaltere ligger godt an i Europa.

Hvis man ser på de største landene (sammenlagt kapital i aksjefond høyere enn 10mrd. EUR), så har norske fond kapitalvektet høyest antall globuser i Europa (noen småmarkeder er høyere, men med få fond, så blir det enklere å komme opp). Man kan tolke det på flere måter, men norske fond faller litt på rankingen dersom man i stedet tar likevektede tall, men norske fond har fortsatt høyest gjennomsnittlig Morningstar Sustainability Rating i Norden. Norske fond gjør det dermed godt på bærekraft i Europa.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert