Nordnetbloggen

Ny omsetningsrekord for børsnoterte papirer

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Det er aldri blitt omsatt så mye ETN-er på Oslo Børs som i januar.

I gjennomsnitt ble det hver dag i januar handlet ETN-er (Exchange Traded Notes) for 31,3 millioner kroner fordelt på 897 daglige handler.

Januar-omsetningen var rekordhøy, både målt i kroner og antall handler. Sammenlignet med fjoråret var antall handler mer enn dobbelt så høy – 109 prosent høyere – mens omsetning målt i kroner var 55 prosent høyere enn på en gjennomsnittsdag i 2015.

ETN (Exchange Traded Notes) er et instrument hvor verdien er knyttet til utviklingen i en aksje eller underliggende marked. ETN-ene som er notert på Oslo Børs har enkeltaksjer, OBX-indeksen, utenlandske aksjeindekser eller råvarer som underliggende.

– ETN-er benyttes av stadig flere privatpersoner. De er ekstra populære i perioder med høy volatilitet og store kurssvingninger, men brukes også som langsiktige spareprodukter, sier Jesper von Zweigbergk, som er ansvarlig for derivatprodukter på Oslo Børs.

ETN-er kan handles like enkelt som aksjer, og med bull- og bear-produkter har du mulighet til å posisjonere deg for både et stigende og fallende marked. Utvalget er stort, og du kan velge mellom mange forskjellige ETN-er.

– Det har vært en sterk vekst i antall ulike produkter. Vi tror denne veksten vil fortsette. Det er et bredt utvalg av ETN-er som girer kursutviklingen til underliggende, samtidig som antall langsiktige investeringsprodukter uten giring vokser. Produktene uten giring egner seg til langsiktig sparing, mens girete produkter gjerne benyttes når tidshorisonten er kortere, fortsetter von Zweigbergk.

Mer om børsnoterte produkter:

  • ETP-er (Exchange Traded Products) er en fellesbetegnelse på utstederprodukter som handles på børs like enkelt som aksjer. Det er en produktgruppe som skiller seg fra aksjer først og fremst ved at de er utstedt av en bank, verdipapirforetak eller fondsforvalter, men handles i børsens åpningstid med kjøps- og salgskurser akkurat som aksjer.
  • ETF-er (Exchange Traded Funds) er, som navnet tilsier, børsnoterte fond, og er det vanligste utstederproduktet i verden i dag.
  • ETN-er (Exchange Traded Notes) er instrumenter hvor verdien er knyttet til utviklingen i et underliggende marked. Markedet som du investerer i kan for eksempel reflekteres gjennom et utvalg av aksjer, gjennom en eller flere indekser eller gjennom priser på råvarer. I tillegg kan du med ETN-er få mulighet for å følge markeder det ellers kan være vanskelig å få tilgang til.
  • I motsetning til ETF-er, som er fond, er ETN-er gjeldsinstrumenter som er utstedt med sikkerhet i balansen til utstederen. Det betyr i praksis at i tillegg til markedsrisikoen som alltid er forbundet med å investere i et verdipapir, har man også kredittrisiko mot utstederen.
  • Brosjyre: Exchange Traded Products

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert