Nordnetbloggen

Obligasjoner og renter – Hvordan henger det sammen?

Har du lagt merke til at obligasjoner stiger når rentene synker? Hvorfor er det slikt?

For å forklare forholdet mellom obligasjoner og renter la oss ta et eksempel. Du kjøper en obligasjon utstedt med 6% rente med en løpetid på 5 år for 10 000 kr. Når rentene endres til 5% vil nye obligasjoner (lån) utstedes med lavere rente. Disse obligasjonene vil nå ha en yield på 5%. Obligasjonen du investerte 10 000 kr i vil fortsatt ha en rente på 6% og dermed øke i markedsverdi, nå som rentemarkedet ellers er lavere enn pålydende.

Det vil være motsatt hvis rentene øker. Din obligasjon har en rente på 6%, hvis renten så blir satt opp til 8% så vil ikke obligasjonene dine være verdt 10 000 lenger. Skal du selge obligasjonen din, som nå har en lavere rente enn markedet ellers kan få, vil den handles med en rabatt, dvs lavere enn 10 000. Har du derimot en obligasjon som har høyere rente enn markedsrenten vil obligasjonen handles til en premium, dvs i dette tilfellet til en pris høyere enn 10 000 kr.

Konklusjonen er at markedsverdien av en obligasjon vil svinge når rentene stiger og faller. Selv om vi nå hovedsakelig har snakket om obligasjoner gjelder den samme regelen for obligasjonsfond.

Kort om Norge

Norge var sent ute med å senke rentene, for rentene i Europa har over en lengre periode vært lave. Rentene vil derfor sannsynligvis bli satt opp i Europa før de blir satt opp i Norge. Internasjonale obligasjonsfond opererer hovedsakelig utenfor Norge, så det er viktig å se på hvor obligasjonene i et fond et utstedt, for å danne seg et bilde av rentebilde i dette området.

Følg meg gjerne på Shareville – rlasse

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

1
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest
Kan vi kjøpe obligasjoner på nett? Eller er vi begrenset til fond. Problemet med fond er vel at de må selge hvis kundene selger, selv om kursen er under det man vil få til forfall, og således realisere tap for alle andelshaverne?
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert