Nordnetbloggen

Økende etterspørsel etter klimafond

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Aksjefondet Nordea Klima & Miljø (Climate & Environment Fund) investerer globalt i selskaper som direkte eller indirekte beskjeftiger seg med aktiviteter for å løse de mange utfordringene vi ser innenfor klima og miljø fremover.

Verden står overfor en lang rekke globale klima- og miljøutfordringer. Løsningen på mange av utfordringene kan ligge i ny teknologi og en bedre utnyttelse av de ressursene vi allerede har, men alt tyder på at dette vil bli en langsiktig prosess.

Omstillingen mot en renere og mer bærekraftig verden er dog i full gang, og – utover å forbedre miljøet – åpner dette samtidig opp for nye, interessante investeringsmuligheter innenfor denne relativt unge industrien.

Med aksjefondet Nordea Klima & Miljø får fondssparere adgang til å investere i aksjeselskaper som forventes å dra fordel av omstillingen til mer klima- og miljøvennlige teknologier.

Selv om dette er et smalt fond med relativ høy risiko opplever vi at etterspørselen etter klimafond er stigende, noe som også øker muligheten for god avkastning fremover.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.









Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert