Nordnetbloggen

Økonomiske utsikter for norsk økonomi i 2018


 1. Vi legger til grunn at økt proteksjonisme som er en stor trussel mot den åpne norske økonomien, ikke får særlige følger i 2018.
 2. Norsk økonomi er i utgangspunktet robust, og BNP for fastlandsøkonomien vil antagelig vokse mellom 1,9% og 2,4%.
 3. Gj.sn. oljepris i intervallet 55 til 70 USD vil bidra positivt til norsk økonomi. Petroleumsinvesteringene går ikke videre ned.
 4. Arbeidsledigheten (AKU) går ned under 4%.
 5. Lønnsveksten kan bli over 3%.
 6. Inflasjonen vil ligge rundt 2%.
 7. Den handelsveide verdien av NOK vil antagelig styrke seg (3% til 8%).
 8. Norges Bank øker sentralbankrenten. Kan endog bli to renteøkninger.
 9. Norske statsrentepapirer er ikke attraktive.
 10. Plasseringer i høyrentepapirer vil gi positiv avkastning, men trolig ikke like mye som i 2017.
 11. Aksjeavkastningen vil i stor grad være avhengig av utenlandske aksjemarkeder og oljepris. Vi forventer en mager, men positiv avkastning. Oslo Børs kan i 2018 være særlig attraktiv som en olje-og råvaredrevet børs.

Ønsker du å bli holdt oppdatert på markedene? Du kan melde deg på vår gratis månedlige markedsrapport her.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert