Nordnetbloggen

Optimismen på kritisk lavt nivå. Selge eller kjøpe nå?

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Av forskningssjef Geir Linløkken
11. august 2011

Frykten råder og kursene setter stadig nye bunnrekorder for året. Investtechs optimismeindekser (hausseindekser) har brutt ned gjennom det kritiske nivået på ti prosent. Er det nå man skal kjøpe? Eller selge?

Hovedindeksen på Oslo Børs har falt kraftig de siste ukene. Det ble gitt flere salgssignaler tidligere i år, men det var først ved bruddet ned gjennom støtten ved 400 poeng at fallet akselererte. På det verste på tirsdag var indeksen ned nesten 29 prosent i forhold til kursen i begynnelsen av april, og 24 prosent bare siden slutten av juli. Nedgangen skjedde på meget høyt volum, og mange aksjer som hadde falt mye over tid, fikk et ekstra stort fall. Dette indikerer et innslag av tvangssalg og panikk hos investorene.

Hausseindeksene måler andelen av selskapene som har gitt kjøps- og salgssignaler, og brukes for å beskrive graden av optimisme eller pessimisme i markedet. Dette er en optimismeindeks, der graden av optimisme kan gå fra null til 100 prosent.

I forrige uke lå Investtechs hausseindekser på cirka 30 prosent for Oslo Børs. Markedet var dermed ganske pessimistisk, men det bar ikke preg av å ha vært gjennom noe sammenbrudd. Ved børsslutt tirsdag hadde hausseindeksene falt til ni poeng. Det betyr at 91 prosent av aksjene på Oslo Børs har gitt salgssignal på kort sikt. Det er nesten slik at «siste optimist har blitt pessimist». Teori innen teknisk analyse sier at når hausseindeksene faller under ti prosent står markedet ovenfor en langsiktig bunn. Negativiteten kan imidlertid ofte ta overhånd, og markedet kan gjerne falle ytterligere. Dermed ser man ofte på en vending opp i hausseindeksen som et mer pålitelig signal på at bunnen er nådd.

Investtech har beregnet hausseindekser for Oslo Børs siden 1996. Ser vi på de kortsiktige og langsiktige hausseindeksene samlet, er det kun ved de store fallene i 1998 og 2008 at disse falt under ti poeng. En måned etter at hausseindeksene falt under dette kritiske nivået, hadde Hovedindeksen i snitt falt ytterligere cirka åtte prosent. Ett år etter var imidlertid indeksen i snitt opp 27 prosent.

Markedet nå
Markedet har falt mye, men vi er ikke nødvendigvis nær bunnen ennå. Det har vært seks store fall på Oslo Børs i perioden 1993-2010. I gjennomsnitt falt børsen da med 50 prosent fra topp til bunn. Hvis børsen skal like mye ned nå, skal den falle ytterligere over 30 prosent før den bunner. Hausseindeksene er lave, men de indikerer foreløpig ikke at optimismen er på vei tilbake. I stedet indikerer de stor grad av frykt og nervøse investorer, og fortsatt rom for videre nedgang. Dermed:

  • Ikke vekt opp aksjer ennå.
  • Følg med på hausseindeksene.
  • Kjøp når hausseindeksene snur opp og bryter over ti poeng.

Mange enkeltaksjer har imidlertid nå falt svært mye. Dette til tross for at de har lagt fram gode regnskapstall, ofte godt over analytikernes forventninger. I flere av disse har også innsiderne kjøpt seg opp, noe som indikerer stor tro på at aksjekursen skal stige. Slike aksjer kan være gode kjøp for investorer som tåler store svingninger og som ønsker å komme inn svært nær bunnene.

Linker

Se også artikkel i Dagens Næringsliv torsdag 11. august.
.

Med hilsen,

Geir Linløkken
Forskningssjef
Investtech.com

Investtech gjør teknisk analyse av aksjer for deg!
.

Tillegg: Forstå hausseindeksene
Hausseindeksen regnes som en ledende indikator. Ofte vil man se en endring i hausseindeksen før en tilsvarende endring i markedet. Dette skyldes at hver enkelt aksje veier likt i hausseindeksen, mens småselskaper har svært liten vekt i markedsindeksene. I en sterk nedgangsfase blir hele markedet dratt med. Når optimismen kommer tilbake får det lettest utslag for de små selskapene, som er mer følsomme for nyheter og investorenes endrede sinnsstemning. Dette gjør at hausseindeksen da stiger uten at markedet gjør det samme. Når hausseindeksen stiger etter å ha vært svært lav, regnes det derfor som et tegn på gryende optimisme og at man står foran en opptur i markedet.

Aksjer som stiger over sin foregående topp gir kjøpssignal. Aksjer som faller under sin foregående bunn gir salgssignal. Hausseverdien er prosentandelen av aksjene med kjøpssignal og går fra 0 til 100 poeng. Hausseverdien brukes som et estimat for andelen av investorene som er positive til aksjemarkedet. Hausseverdier under 50 poeng indikerer at et flertall av investorene er negative. De har solgt på stadig lavere kurser med bakgrunn i liten tro på kursoppgang. Når hausse bryter under ti poeng, er nesten alle investorene negative. Media overstrømmes av artikler om økonomiske problemer og fall på børsene. Det er innslag av panikk og tvangssalg. Alle nyheter er negative og skulle det komme noe positivt, blir det bortforklart. Det ser virkelig mørkt ut. Investorene er inne i en depresjon. Enhver endring vil nå være positiv. Optimismen øker. Fortsatt er en stor majoritet av investorene negative og kursene er lave. Noen begynner imidlertid å ta til seg positive impulser og ny kapital kommer inn i markedet. En aksje som har falt 50 prosent, må stige 100 prosent for å komme opp dit den var. Mange aksjer har stor oppside.
Investtech.comPartner
Analyseselskap

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert