Nordnetbloggen

Pairs Trading – Flere muligheter på Oslo Børs

Oslo børs er inne i en positiv langsiktig trend, horisontal kortsiktig trend, og flere analytikere venter på en korreksjon. I det heletatt er det en del usikkerhet i markedet hvilken retning børsen vil bevege seg det neste året. Det kan derfor være fornuftig å ta i bruk en markedsnøytral strategi.

Hva er pairs trading?

Pairs trading er en markedsnøytral trading strategi som fungerer på en måte som gjør at man kan tjene penger på feilprising selv når markedet går i en annen retning enn det man kanskje hadde forutsett. Strategien egner seg derfor godt i et usikkert marked, hvor man ikke ser noen klare tegn til oppgang, nedgang eller horisontal utvikling. Strategien går ut på å finne to korrelerte aksjer eller andre verdipapir som historisk sett har en høy korrelasjon. Når en av disse aksjene får en relativ høy/lav kursutvikling i forhold til motparten, åpner det seg en mulighet i å gå long i den aksjen med lav aksjeavkatsning og gå short i den aksjen med høy aksjeavkastning. Man gjør dermed et bet på at differansen er midlertidig, og at aksjene vi gå tilbake til historiske nivåer. Man avslutter dermed traden når de to aksjene møtes igjen.

Pairs eksempel

 

I eksempelet ovenfor ser vi to aksjer som korrelerer over lang tid. I eksempelet vil en trader som følger denne strategien gå long i selskap 1 og shorte selskap 2 med like vekter ved tidspunkt A.  Selskap 1 har hatt en unormal høy avkastning i forhold til selskap 2, og sannsynligheten for at de vil møtes igjen er høy. Ved tidspunkt B vil traderen ta dekning i selskap 2 og selge seg ut av long posisjonen i selskap 1. Selv om aksjekursene samlet sett har hatt en horisontal utvikling, har traderen hatt positiv avkastning på traden. Muligheten åpner seg igjen på tidspunkt C, men denne gangen shorter man selskap 1 og går long i selskap 2. Traden avsluttes på tidspunkt D.  Denne gangen har begge aksjene steget i verdi, men til tross for shorten i selskap 2 har tradene likevel hatt positiv avkastning.

Dette betyr at risikoen forandrer form, fra å handle om du har rett når det gjelder fremtidig utvikling i markedet til om du har rett når det gjelder at en av aksjene har gått uforholdsmessig mye. Risikoen ligger i om man ikke oppdager at noe fundamental har skjedd som forsvarer at den ene aksjen går uforholdsmessig mye. Man bør derfor være forsiktig med å bruke strategien i markeder man ikke har god kjennskap til, eller om et av selskapene endrer forretningsstrategi(nye produkter, m&a, nye markeder osv).

STB vs. NONG

Storebrand og NONG har historisk sterk korrelasjon. De to aksjene har de siste fem årene fulgt hverandre tett, og begge aksjene har hatt relativ sterk og svak utvikling i forhold til den andre. Som grafen viste har det vært mulighet for pair trading vært tilstede 3-4 ganger siden 2010, og alle gangene har de møttes igjen. Vi er nå inne i en periode hvor SpareBank 1 Nord-Norge outperformer Storebrand, og muligheten for å gå long i STB og shorte STB har en høy statistisk mulighet for å kunne gi positiv avkastning.

PairSTBNONG

 

MHG vs. LSG

Marine Harvest og Lerøy har meget sterk korrelasjon, da begge er svært avhengig av lakseprisen. Siden september 2011 har det vært 4 muligheter for å gjøre en pair trade, og alle gangene har de utjevnet seg. Den siste tiden har MHG hatt blitt notert i USA, og hatt relativ høy aksjeavkastning i forhold til LSG. Dette er et godt eksempel på pair trade, da en notering i USA i utgangspunktet ikke burde ha noe å si for selskapets inntjening. Muligheten her blir å shorte MHG og gå long i LSG.

PairMHGLSG

 

PGS vs. TGS

Det har som kjent vært dårlig stemning hos seismikkselskapene på Oslo børs de siste to årene. Slike fall åpner ofte for muligheter for tradere, enten det er å handle på overreaksjoner eller å kjøpe billige aksjer. Store endringer i ratene, ny teknologi eller endringer i underliggende faktorer som for eksempel oljeprisen vil også kunne åpne muligheten for en pair trade. I PGS og TGS sitt tilfelle ser vi at korrelasjonen har vært sterk frem til 2013. Etter dette har det vært en klar trend at TGS har outperformet PGS. Analytikere har trukket frem at TGS vil kunne overleve en nedgang i sektoren bedre enn PGS fordi TGS leier skipene, og dermed er mer fleksibel i et bear marked. Man skal være forsiktig med å gjøre pair trades i situasjon der markedet har endret strategien til selskapene, da det kan være riktig at korrelasjonen nå ikke skal være lik. Likevel har korrelasjonen vært sterk i 2014, noe som kan forsvare muligheten for en pair trade i håp om at de vil møtes igjen. Horisonten blir lengre, og posisjonen blir long i PGS og short i TGS.

PairTGSPGS

 

Besøk www.finansanlyser.com om du ønsker å motta nyhets-brevet.

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert