Nordnetbloggen

#pengepodden – Er coronafaren over for boligmarkedet?

Carl Geving, adm dir i Norges Eiendomsmeglerforbund og spareøkonom Bjørn Erik diskuterer boligmarkedet i denne #pengepodden-episoden. Noen av temaene de går nærmere inn på er:

  • Er faren i boligmarkedet over?
  • Er boligprisene i Oslo for høye eller for lave i forhold til resten av landet?
  • Hva kjennetegner en god megler?
F.v: Carl Greving, Bjørn Erik Sættem

Er coronafaren over i boligmarkedet?

(fra 03:00) Mange spådde et betydelig prisfall i boligmarkedet i mars, da coronakrisen rammet Norge og resten av verden. Det har ikke skjedd så langt. Hvorfor ikke, spør Bjørn Erik.

Carl peker på det kraftige rentefallet som den viktigste forklaringen, som medfører at kjøpekraften i hulsholdningene holder seg oppe. Bankene har dessuten opprettholdt samme utlånspraksis. Dette kombinert med at økningen i arbeidsledigheten stort sett vil være midlertidig, og at nordmenns tro på egen økonomi fremdeles er god.

De diskuterer videre hva som veier tyngst av lavere rente og økt arbeidsledighet – og om norske boligpriser er overvurdert, slik Housing Lab antydet i DN i forleden.

Valget mellom en utleiebolig eller aksjer / aksjefond som pengeplassering diskuteres også.

Bjørn Erik spør om endrede arbeidsvaner med økt bruk av hjemmekontor vil føre til lavere press på boligmarkedet i storbyer. Carl er tvilende til det.

Boligpriser i Oslo vs resten av landet

(fra 31:10) Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Oslo ligger nå på ca 75.000 kr. Landsgjennomsnittet er 43.000 kr, altså ned mot halvparten. Bjørn Erik spør om Osloprisene er for høye sammenlignet med resten av landet – eller snarere tvert imot.

Carl viser til at det er store regionale forskjeller andre steder i landet også, og viser til at byer som Alta og Hammerfest har opplevd sterkt prisvekst i perioder pga sterk befolkningsvekst.

Oslo har en relativt høy befolkningsvekst og det bygges for få boliger, mener de begge. Dette taler for at Osloprisene skal holde seg høye også fremover.

Ønsker du å eksponere deg mot eiendomssektoren på børs? Se utvalget på nordnet.no

Hva er en god megler?

(fra 39:57) Bjørn Erik og Carl diskuterer hvorvidt eiendomsmeglere i noen tilfeller råder boligselgere til å akseptere et lavt bud for å slippe å arrangere en ny visningsrunde.

God lokalkunnskap og ryddighet er to nøkkelegenskaper Carl trekker frem hos dyktige meglere.

Be om pristilbud fra minst to meglere, og få referanse fra meglerne før du bestemmer deg, er råd som gis.

Hør også forrige episode av #pengepodden: Slik jobber privatinvestor Ole Petter Kjerkreit

Abonner via RSS

Følg på SoundCloud

Abonner via iTunes

Spotify

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert