Nordnetbloggen

PGS – Hvor er bunnen?

PGS har sammen med de andre seismikkselskapene hatt en tøff periode som følge av investeringskutt og kostnadsbesparelser hos de store oljeselskapene. Aksjen har falt 15% den siste måneden, og er ned 40% siden nyttår. Hvor ligger bunnen? Her er noen fundamentale nøkkeltall.

Fredag kom RS Platou med en ny analyse av selskapet, og kuttet kursmålet fra 76,5 kroner til 25,50 kroner. Meglerhuset poengterte at prisingen i Europa den kommende vinteren nærmer seg kostnadsnivået til PGS, og spår med det videre utfordringer for selskapet. Dette går hardt utover EPS anslaget, som analytikeren spår like over en halv dollar for 2015. Dersom denne spådommen slår til, vil mest sannsynlig aksjen fortsette å falle i vinter, da dette er en halvering av estimatene analytikere ellers ligger på.

RS Platou er ikke de eneste som er forsiktig med å anbefale aksjen. Morgan Stanley kuttet også kursmålet tidligere i måneden, og opererer med 46 kroner per aksje som en fair value. De peker på multiklientbiblioteket, som økte til 728 millioner dollar da halve 2014 var gått. En slik situasjon tyder på at selskapet ikke får ønsket salg på grunn av lav etterspørsel fra oljeselskapene. Dette kan direkte knyttes til oljeselskapenes fokus på marginer og kutt i oljeinvesteringene. For 2015 ventes oljeinvesteringene i Norge å ligge rundt 180 milliarder. Dersom investeringene skulle vise seg å bli høyere(de ligger rundt 230 milliarder i år) vil dette kunne slå positivt ut på PGS kursen. Dette er derfor en svært viktig indikator for videre utvikling i seismikk, og verdt å følge nøye med på.

NokkelPGS

Dersom vi kikker nærmere på nøkkeltallene for selskapet ser vi at omsetningen de siste årene har ligget stabilt, men forventes å økes i takt med veksten i selskapets flåte neste år. EPS ligger stabilt rundt 1 dollar, noe som er litt lavere enn konsensus(som muligens ikke har oppdatert etter siste PW). Dersom vi ser på multiplene ser vi at selskapene prises svært lavt både på fortjeneste multiplene og omsetnings-multipler. Vi må tilbake til finanskrisen 2008 for å finne lignende lave multipler i seismikksektoren, og selskaper prises dermed historisk lavt. Dette er et resultat av at risikoen er høyere enn på lang tid, noe som gjør at avkastningkravene justeres opp. Investorene vil naturlig nok ønske en høyere avkastning for å ta på seg risikoen som ligger i selskapet. Dersom selskapet i dag ble priset på historisk normale fortjeningsmultipler ville aksjekursen ligget nærmere 70 kroner. Dersom situasjonen i dag tilsier en situasjon som krever at aksjene prises 40 % lavere enn normalt er vanskelig å si, men det forteller at dersom seismikksektoren bedres er det stor oppside i selskapet.

Når det gjelder hva PGS selv har kommunisert har selskapet vært mer forsiktige med guidingen, og ser den kommende vinteren som ventes å kunne by på problemer. Selskapet slo konsenus på EBITDA (USD171m mot konsensus på USD168m) og EPS (0,14 dollar mot konsensus 0,13 dollar), men dette er tall de slapp før et negativ profittvarsel tidligere i måneden. Et slikt profittvarsel forteller at det er stor usikkerhet rundt selskapet for tiden. Selskapet uttalte også at det forsiktige markedet kan gjøre at det blir enda svakere guiding mot slutten av året. Dette ble priset inn i kursen, som har falt nesten 20% siden profittvarselet.

Så når kommer bunnen for selskapet? Det kommer an på markedet, og hvordan dette utvikler seg fremover. Flere investorer er ikke spesielt glad i selskaper med stor ekstern risiko(risikofaktorer selskapet ikke styrer selv), og oljeprisen vil bli en viktig faktor for selskapets videre aksjekurs. Et fat olje fra nordsjøen har falt fra 114 dollar til 98 dollar på tre måneder, og dette vil indirekte påvirke seismikkselskapene. En økning i skiferoljen fra USA sammen med fallende etterspørsel i forbindelse med en mer oljeeffektiv transportsektor vil kunne gjøre at oljeprisen vil kunne møte motgang også i årene som kommer. Dersom dette blir en langsiktig trend vil man muligens få en shakeout i seismikk, med mulige konkurser som følge av at tilbudet er for stort. PGS er i så måte et solid selskap, og er per dags dato ikke konkurstruet. Dersom oljeprisen stabiliseres rundt 100 dollar fatet vil det kunne være et situasjon som PGS kan leve med, da flåten er effektiv på kostnadssiden. Dersom vi ser på oljeetterspørselen siden nyttår ser vi at etterspørselen er opp 0,8%. Tilbudet på sin side er opp 1,4% i samme periode, og da er det naturlig at prisene faller. Dersom dette er en trend som fortsetter ut året er det naturlig at oljeprisen vil kunne falle ytterligere. Det som taler i mot et ytterligere fall er at OPEC mest sannsynlig vil begrense produksjonen ved et slikt scenario og dermed stabilisere, eller til og med øke, oljeprisen.

Ettersom selskapet prises historisk lavt på omsetning og fortjeningsmultipler er det naturlig å tro at bunnen er nær, men dersom sektoren ikke viser tegn til bedring vil aksjekursen kunne fortsette å falle. Et tips kan være å følge med på utvikling for estimater for investering i norsk sektor. Dersom investeringen ikke faller like mye som mange forutser vil PGS mest sannsynlig få en reaksjon opp. Om OPEC klarer å stabilisere oljeprisen og PGS unngår store avskrivninger i multiklientbiblioteket vil PGS kunne være en av seismikkaksjene man bør holde et klart øye med.

Forsøker med følgende spådom for kursen basert på oljeinvesteringer på norsk sektor, alt annet likt:

SpadommPGS

 

Husk å skriv deg opp på nyhetsbrevet på www.finansanalyser.com dersom du ønsker innleggene på e-post hver mandag morgen.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

2
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest
Jeg tror markedet (og med god grunn) stiller et stort spørsmålstegn ved de inntjeningsestimatene du nevner i artikkelen.
Gjest
Gjest
Det kommer kanskje ikke frem i teksten, men det er omtrent der konsensus ligger. Tallene er i millioner USD
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert