Nordnetbloggen

Robothandel på børsen – Menneske mot maskin

En student og en daytrader har blitt tiltalt for kursmanipulasjon etter å ha lurt en aksjehandelsrobot til et internasjonalt meglerhus. (les dn.no fordetaljer). I mine øyne har meglerhuset fått som fortjent, og det gleder meg at menneske for en gangs skyld det siste året har tatt innersvingen på datamaskinene. 

De siste året, og spesielt etter Oslo Børs gikk over til London børsens handelssystem i april, har robothandelen på Oslo Børs eksplodert. Robothandelen med aksjer kan grovt sett deles i to grupper. Den ene gruppen roboter kan karakteriseres som «snille» og har til hensikt å stille priser og gjøre det mulig å handle illikvide aksjer (aksjer med liten omsetning). Den andre gruppen roboter er «ikke snille» og har kun til hensikt å profitere på feilprising og kortsiktige svingninger i aksjemarkedet. I dette konkrete caset har de tiltalte funnet et mønster hos, og utnyttet en av de «snille» robotene. Hvilken type robot det var spiller for så vidt ingen rolle da den private investoren har handlet til kurser som er blitt stilt og var tilgjengelig i markedet. At algoritmen er dum bør være meglerhusets ansvar. Hadde dette blitt en sak dersom det var en børsmegler hos meglerhuset som fulgte (den dårlige) handelsstrategien i stedet for en datamaskin? Tvilsomt. Meglerhuset er en profesjonell part, og bør stå til ansvar for alle handler de gjør uansett om de er gjennomført av en person eller en datamaskin. Det blir svært vanskelig for en privatinvestor å ta stilling til om man handler med en snill/ikke snill robot, eller bare en udugelig megler med en dårlig handelsstrategi.

Robothandelen i USA står for godt over halvparten av omsetningen. Vi er ikke i nærheten av dette i Norge enda, men det er liten tvil om at Oslo Børs ønsker seg en bit av dette markedet. Oslo Børs har de siste årene i stadig større grad lagt til rette for økt maskinhandel. For en tid tilbake ble det innført mindre ticksizer på Oslo Børs (i stedet for at Norsk Hydro handles med 10 øringer så blir den nå handlet med 1-ører). En endring som definitivt var til fordel for maskinene. Datamaskinenes handelsstrategier fungerer bedre med liten ticksize. Maskinene trenger mange og kontinuerlige handler på børsen. Et komplekst prisbilde med mange og små prisforandringer er optimalt for robotene. I tillegg til ticksize-endringen tilbyr Oslo Børs nå meglerhusene (mot betaling) å plassere datamaskiner nærmere deres servere, slik at det skal gå raskere for datamaskinene å handle og agere på kurssvininger i markedet. Hverdagen til våre daytradere har blitt betydelig tøffere etter at Oslo Børs byttet til London børsens handelssystemer. Maksinene er for mange, og de er for raske.

Robothandelen er idag først og fremst konsentrert rundt amerikanske og europeiske institusjoner. Jeg synes absolutt ikke at man skal forby denne typen handel. Derimot er jeg bekymret over at Oslo Børs konsekvent gir maskinene og robotene fordeler foran situasjoner der mennesker legger ordren. Jeg synes det er trist om datamaskiner og roboter tar over handelen og at privatpersoner og den manuelle handelen drives bort. Fortsetter dagens utvikling risikerer vi at Oslo Børs blir en arena der et antall utenlandske datamaskiner spiller sjakk mot hverandre. Og vinneren vil bli den som har mest penger å investere i datamaskiner og smarte programmere…

//Anders

Anders Skar
Anders Skar
Norgesjef Nordnet

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert