Nordnetbloggen

«Rule number 1: never lose money. Rule number 2: never forget rule number 1»

Mange har sikkert hørt Warren Buffetts overnevnte utsagn. Første bud som langsiktig investor er å beskytte forvaltningskapitalen mot permanente tap. Dette er ekstremt viktig, fordi permanent tap av kapital kan sette en portefølje langt tilbake. I verste fall mange år.

Personlig er det viktigste jeg ser etter i en potensiell investering, om den kan beskytte deg – som investor  – mot mulig nedside. Det er viktigere for meg å beskytte mulig nedside, enn å jage potensiell oppside.

Dette høres kanskje kjedelig ut, men jeg har en ganske sterk overbevisning om at dette vil lønne seg i det lange løp.

I sin bok Den Intelligente Investor skriver Benjamin Graham følgende om hva som definerer en intelligent, eller fornuftig investering: 

«An investment operation is one which, upon thorough analysis, promises safety of principal and an adequate return. Operations not meeting these requirements are speculative.”

Dette går i samme bane som Buffetts overnevnte sitat. Dette bekrefter viktigheten av å beskytte sin forvaltningskapital.

Hva innebærer dette i praksis?

Først og fremst betyr dette at jeg forsøker å beskytte meg mot potensiell nedside. Dette er kanskje lett å glemme, da aksjemarkedet har vært i et bullmarked i flere år. I et slikt bullmarked er det fort gjort å glemme de dramatiske fallene som kommer med jevne mellomrom i aksjemarkedet. Men det er viktig å huske at det er i vanskelige år, at du virkelig får prøvd seg som investor.

Deretter ønsker du at investeringene kan gi en akseptabel avkastning, som i mitt tilfelle er minimum 10 %. Det er mitt avkastningsmål. Hvis en investering beskytter kapitalen, samtidig som den kan gi minimum 10 % årlig avkastning, så fremstår det som en interessant investering. Dette vil jeg være fornøyd med. Er jeg selektiv og grundig, er dette oppnåelig. Med flaks kan jeg også kanskje klare mer, men jeg forventer det ikke.

Hvordan sørger du for dette i praksis?

En av de viktigste virkemidlene for å forhindre tap, er at du, som investor, setter høye krav til stabilitet og forutsigbarhet i inntjeningen til selskapene du vurderer til din portefølje. Investeringer i aksjer er en høyst usikker øvelse. Det innebærer, uansett hvordan man vrir og vender på det, at man gjør investeringer i selskapets fremtidige kontantstrøm.

Fremtiden vil alltid fremstå som usikker. Uansett. Og uavhengig av hvilket selskap du investerer i. Dette gjør investeringer til en kompleks øvelse. For å redusere alle mulige risiki ned til et minimum, er det en fordel at at inntjeningen til selskapet er stabil. Hvis inntjeningen i liten grad varierer fra år til år, kan man redusere de usikre momentene. Det gjør det enklere å ha en formening om selskapets framtidige kontantstrøm.

Ved å velge stabile selskaper med forutsigbar inntjening kan man, som investor, med større sikkerhet anta hva inntjeningen blir de neste årene.

Eksempelvis har Gjensidiges premieinntekter vokst med rundt 5 % de seneste 10 årene. Gjensidiges forretningsmodell er forutsigbar og stabil, da forsikringspremier tilfaller selskapet på årlig basis. Ikke bare er inntjeningen stabil, men også selve forretningsmodellen, som virksomhet, endrer seg relativt lite fra år til. Mye tyder derfor på at Gjensidiges premieinntekter vil vokse i omkring samme tempo de neste årene.

Ved å minimere antall potensielle investeringer til slike virksomheter, så utelukker man en hel del, og reduserer risikoen for å få negative overraskelser.

Det kan allikevel være tilfeller hvor inntjeningen i større grad svinger, men at gjennomsnittet over en lengre tidsperiode tillater at man bruker et gjennomsnitt for å beregne noe som ligner det man kaller ”normal inntjening”. Derfor er det viktig å bruke lengre tidsserier, som 10 -15 år med finansielle data.

Se bare på Frost, som er den største posisjonen i porteføljen min. De siste årene har vært langt fra normale i rentemarkedet. Rentene har vært historisk lave og ligger langt under hva som beskrives som historisk gjennomsnitt. Jeg har tro på effekten reverse to the mean. Så selv om gjennomsnittet for rentene de senere årene har vært lavt, vil en 10 -15 års periode gi et bedre bilde av hva som kan forventes som historisk snitt.

Derfor ser jeg en forutsigbarhet i Frost, selv om rentenivået har vært lavt de senere årene. Den eneste griunnen til at Frost er så billig som de er, er hvis man forventer 0-renter i overskuelig fremtid. Selv med 0-renter som forventning, ligner ikke Frost en dårlig langsiktig investering.

Skal du investere i sykliske bransjer, ville jeg selv operert med en større sikkerhetsmargin i tilfeller hvor inntjeningen er syklisk. Ved å ha en høyere sikkerhetsmargin for mindre forutsigbare og stabile selskaper, så tar man faktisk i bruk Buffetts og Grahams metoder i praksis.

Et eksempel her, er Protector. Protector har i løpet av en 9-årsperiode hatt 2 år med tap. 2/9 år har vært tapsår. Da må man ha en større sikkerhetsmargin, og ta ned verdsettelsesmultiplene, fordi selskapet ikke har den den samme forutsigbarheten som eksempelvis Medistim.

Hvis du ønsker å se den formen for forutsigbarhet som jeg ønsker, så burde du se på utviklingen i regnskapene til Medistim. Utviklinger er bare imponerende. Om ikke lenge vil jeg komme med en artikkel om selskapet her på nordnetbloggen.

Verdinvesteringer er, for de aller fleste, ganske usexy. Det er en metode som gjør at man forrenter sin kapital sakte. Det er litt som å bli rik sakte. Det krever tålmodighet.

Ved å velge kvalitetsselskaper, som for hvert år legger på seg i form av økt inntjening, så har dette en ekstrem effekt over tid. Slike selskaper, som ikke taper penger, men heller øker overskuddene år for år, er ofte dyre. Men finner du disse selskapene som investor, til en fornuftig pris, så vil det bære frukter. På denne måten forrentes kapitalen uten å ta et skritt tilbake. Snøballen fortsetter å rulle. Det gir en solid rentesrente-effekt over tid.

Ved å vurdere nedsiden først, tror jeg en unngår å gjøre store feil i aksjemarkedet. Dette er viktig. Eksempelvis ved å unngå høy risiko i selskaper som er i ferd med å gå konkurs. Eller selskaper som har en markedsverdi som kun er basert på en luftig drøm om framtidig inntjening.

En kan aldri være helt sikker, men overnevnte grep reduserer sjansen dramatisk for å unngå permanent tap av kapital. Samtidig tror jeg ikke det nødvendigvis trenger å være negativt for at du skaper god avkastning over tid.

Ved å velge selskaper som både har stabilitet i inntjening og etterspørsel etter selskapets produkter og tjenester, så tror jeg du har gode forutsetninger for å få snøballen til å rulle. Og etter hvert, også øke i omfang.

Ønsker du å se min portefølje, mine kjøp og salg eller har spørsmål, kan du følge meg på SharevilleRobin_Øvrebø

Robin Øvrebø
Robin Øvrebø
Langsiktig, verdiorientert investor

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

4
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest
Hei, Robin! Bra innlegg. Har et par spørsmål til deg. 1. Eier du egen bolig? 2. Gjør du all sparing i aksjer? 3. Hvor stor forvaltningskapital har du? Tor.
Gjest
Gjest

Hei Tor Aksjemann. Takk for tilbakemelding. Jeg kan svare på spørsmål 1 og 2, men spørsmål 3 er litt som å spørre en same om hvor mange rein han har, så det ønsker jeg ikke svare på. Hehe. 1. Jeg eier ikke egen bolig. Dette har vært et bevisst valg fra min side, da jeg ikke ser på bolig som en investering, men en utgift. Jeg bygger kapital ved å eie aksjer, og enn så lenge har jeg utsatt boligkjøpet. Aksjer er så stor lidenskap at det trumfer boligkjøp. 2. Jeg gjør omtrent all sparing i aksjer. Sparer også i… Les mer »

Gjest
Gjest

Hvor mye kapital man har investert i aksjemarkedet er til en viss grad vesentlig for investeringene man gjør. Et godt eksempel er jo Shareville. Her finner man brukere med eventyrlig avkasting i høyrisiko aksjer, selv om dette i seg selv ikke gir noe god pekepinn på deres risiko. Dette fordi porteføljene ofte består av en meget beskjeden aksjekapital. Har selv foreslått at blant annet Shareville gir en vag indikasjon på hvor investert en person er i aksjemarkedet. Har man mye penger investert i aksjemarkedet tar man som regel lavere risiko sammenlignet med enn person som har 5000 kr i høyrisiko… Les mer »

Gjest
Gjest

Hei Lasse og takk for innspillet. Jeg skjønner poenget ditt, men jeg ønsker uansett ikke gå ut «offentlig» og kommentere hvor stor forvaltningskapitalen min er. I og med at jeg kun forvalter min private kapital og ikke noe fond, eller selskap, så ønsker jeg ikke dette. Det er en interessant diskusjon akkurat dette med størrelsen på kapitalen, så mener jeg prinsippene noenlunde burde være de samme om man har 10 000, 100 000 eller 10 millioner i markedet. Starter man fra scratch og har eksempelvis 10 000, så ville jeg brukt god tid på å finne case og gått inn… Les mer »

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert