Nordnetbloggen

Seadrill inn

Vi gir nå innpass til enda et Fredriksenselskap posisjonert for et sterkt underinvestert marked. Seadrill stiller med en diversifisert rigg-flåte, god rabatt mot NAV, holiday på alle banklån frem til 2020 og ingen låneforfall før 2022. Derfor mener vi Seadrill er top-pick for rigg-eksponering. En begynner å få gode signaler på at bunnen er forbi og vi ser utiliziation er stigende. Oljeselskapene er nå inne i budsjettsesong, og vi forventer økte letebudsjett for neste år med bakgrunn i høyere oljepris, underinvestering de siste årene og rekordhøy fri kontantstrøm. Dette vil igjen gi økt etterspørsel etter rigg. Det er ikke mangel på triggere det kommende året for seadrill og med både høy operasjonell og finansiell giring mener vi dette presenterer en attraktiv risk-reward.

For å unngå overeksponering mot riggsektoren halverer vi posisjonen vår i Northern Drilling, fra ca. 20 til 10 % av porteføljen, og vekter oss opp i Seadrill tilsvarende.

Som følge av et svært volatilt marked de siste ukene (og i påvente av flere spennende case) ønsker vi fremdeles å sitte med omkring 10 % i kontanter inntil videre.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert