Nordnetbloggen

September ble en sterk måned for globale aksjer

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

Norske aksjer

September ble en positiv måned målt ved OSEFX som steg 0.7%. Oppgangen i 3. kvartal var på 6.4%. Shippingsektorene tørrbulk og kjemikalietank samt laksesektoren ble vinnerne i måneden. Golden Ocean steg på bakgrunn av blant annet sterke fraktrater. Den sterke veksten i import av jern og kull i Kina har overrasket markedet og resultert i at tilbudsoverskuddet av skip er blitt betydelig redusert. Det ventede tilbakefallet av laksepriser slo til, men grunnet sterk etterspørsel snudde prisene raskere enn tidligere antatt. Det ser ut som prisene nå vil stabilisere seg på et høyt nivå for høsten, noe som skaper god inntjeningsvekst for lakseoppdretterne. På den negative siden av avkastningsskalaen for måneden er det oljeservicesektoren som stikker seg ut. Både seismikk, offshore drilling og -service har vært svake sektorer. Prosafe ble månedens taper etter flere kontraheringer fra konkurrenter. Sentimentet innenfor seismikk er svakt og Polarcus falt en del tilbake. Oljeprisfallet på 6% er nok noe av forklaringen samtidig som tildeling av nye kontrakter har vært beskjedent. Måneden ble også preget av situasjonen rundt statsfinanser i USA og makroøkonomi. Markedet reagerte positivt på FEDs beslutning om å fortsette QE3 og takten på tilbakekjøp av obligasjoner. I slutten av måneden dreide fokuset seg mot det potensielle bruddet av gjeldstaket i USA og usikkerheten rundt situasjonen vil nok prege nyhetsbildet de neste ukene. Globale makroøkonomiske datapunkter kom stort sett inn på linje med, eller noe bedre enn forventet, noe som bidrar til vårt positive syn på aksjer fremover.

 

Globale aksjer

September ble en sterk måned for globale aksjer hvor de fleste markeder steg. 3. kvartal ble således en meget god periode og markedet steg 6,3% målt ved MSCI AC World-indeksen. Flyten av kapital inn i aksjemarkedet fortsetter og vi tror denne utviklingen vil vedvare fremover. Markedet reagerte positivt på FEDs beslutning om å fortsette QE3 og takten på tilbakekjøp av obligasjoner. Det som imidlertid la en demper på utviklingen i slutten av perioden var uoverensstemmelsene i USA knyttet til finansering av statens utgifter. Det potensielle bruddet av gjeldstaket har skapt usikkerhet i markedet og dette vil nok prege aksjemarkedene den neste tiden. Det har også vært noe støy rundt den politiske situasjonen i Italia, men den italienske statsobligasjonsrenten hentet seg relativt fort inn. Geopolitisk risk, denne gang med Syria i spissen, er en faktor som vil påvirke verdsettelsen av aksjemarkedet negativt. Globale makroøkonomiske datapunkter på den andre siden har fortsatt sin positive tendens i måneden og skaper økende grad av sikkerhet rundt den positive vekstbanen som er ventet fremover. De sykliske bransjene Industri og Forbruksvarer steg med omkring 6 % i perioden og fortsatte sin sterke utvikling så langt i år da flere investorer prøver å posisjonere seg for en videre global oppgang. Energi på den andre siden steg knappe 1 % og lagget de øvrige sektorene. En fallende oljepris på 6 % samtidig som oljeselskapene prøver å redusere kostnadene sine er nok hovedforklaringen. Det samme kan i stor grad tilskrives sektoren Materials som fokuserer på å redusere kostnadene i et marked der råvareprisene forblir under strukturelt press.

————————————————————————————————————————–

Denne teksten som er utarbeidet av Arctic Fund Management AS (“Arctic”), skal vurderes som markedsføringsmateriale og er ikke utarbeidet i samsvar med det særskilte regelverket for investeringsanalyser. Teksten er basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Vi søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt er korrekt, men tar forbehold om at feil og utelatelser kan forekomme. Vurderingene er gjort på ett bestemt tidspunkt og kan endres uten varsel. Teksten skal ikke forstås som et tilbud om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Ansatte i Arctic kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt. Arctic påtar seg ikke ansvar for tap som måtte oppstå som følge av bruk av informasjonen i denne teksten.

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

guest
0 Kommentarer
Se alle kommentarer
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert