Nordnetbloggen
Nordnet Norge
Nordnet Norge

Skjermingsfradrag – hva er det og hva betyr det for deg?

Skjermingsfradrag, skjermingsrenten og skjermingsgrunnlag er kanskje fremmedord for mange, og derfor vil vi belyse hva dette går ut på, og hvor mye det utgjør slik at du selv kan ta valget om det er Aksjesparekonto eller vanlig Aksje- og fondskonto som passer best for sparingen og investeringen din. Du får også lære mer om hvordan det beregnes.

Aksje- og fondskonto gir skjermingsfradrag så lenge du eier aksjen, aksjefondet eller kombinasjonsfondet, men du må betale skatt på gevinst når du selger. På Investeringskonto Zero får du per i dag ikke skjermingsfradrag på investeringene dine.

Hva er skjermingsfradrag?

Skjermingsfradrag er et fradrag du får av skattemyndighetene som skal tilsvare en helt risikofri avkastning, slik som du ville fått ved å ha pengene på en høyrentekonto i banken. Skjermingsfradraget tilsvarer årsgjennomsnittet av tre måneders statsvekselsrente etter skatt. I praksis får du dermed oppjustert inngangsverdien på investeringene dine på aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond litt hvert eneste år. Myndighetene fastsetter skjermingsrenten hver år. I 2017 ble skjermingsrenten satt til 0,6%.

Skjermingfradraget tilsvarer hvert år skjermingsrenten. Men du kan akkumulere, altså samle opp fradragene gjennom flere år og få gleden av dette det året du selger og tar gevinst. Du kan også bruke skjermingsfradraget opp mot evt. skattepliktige utbytter du mottar for å redusere skatten på utbytte. Fradrag som ikke blir brukt kan du ta med til neste år som ubenyttet skjerming.

Du vil altså få oppjustert inngangsverdien/kostprisen på investeringene litt hvert år, slik at det blir en mindre del av avkastningen du må skatte av. For de som har årevis med aksjer vil effekten av dette være ganske høy.

Eksempel på hvordan skjermingsfradrag fungerer

Du har kjøpt et fond for 1000 kr i 2010 og beholder fondet til januar 2016. Da får du skjermingsfradrag i 6 år for 2010 til 2015. Du har fått 8 % årlig avkastning på fondet: 1000 kr x 1,086 = 1586,87 kr. Det betyr at du har hatt en avkastning på 586,87 kr.

ÅrSkjermingsrente
20121,1 %
20131,1 %
20140,9 %
2015 0,6 %
20160,4 %
20170,6 %

Hvor mye utgjør skjermingsfradrag over tid?

Dersom vi ikke hadde hatt skjermingsfradrag skulle du betalt 28,75 % av 586,87 kr, altså 168,73 kr. På grunn av skjermingsfradraget har inngangsverdien din blitt oppjustert fra 1000 kr til 1069,9 kr over de seks årene som vist i tabellen over. Det betyr at du kun betaler 28,75 % skatt av (1586,87 kr – 1069,92 =) 516,95 kr. Det utgjør 148,62 kr. Du har dermed «spart» 20,10 kr i skatt med skjermingsfradrag.

Under ser du et søylediagram som Verdipapirfondenes Forening (VFF) utarbeidet i 2009. Det forteller oss hva som bidrar til avkastningen i sparingen vår over tid. Her er det tatt som forutsetning at man har kjøpt et fond eller en aksje og holdt den i 30 år, og dermed fått 30 år med utsatt skatt og skjermingsfradrag. Skjermingsfradraget utgjør da 529 kr i tillegg til den rene avkastningen. Det vil si at du etter 30 år har akkumulert skjermingsfradrag som legger til 12,1% på avkastningen din. Utsatt skatt legger til 49,5% på avkastningen din.


«Avkastning uten skattekreditt og skjermingsfradrag» er avkastning fratrukket 28 prosent kapitalskatt på årlig basis, tilsvarende faktisk beskatning av renteinntekter i bankinnskudd og rentefond. Vi har lagt til grunn 8 prosent forventet snittavkastning per år for aksjefond og 5 prosent per år for bankinnskudd. Vi har videre lagt til grunn skjermingsrente tilsvarende bankinnskuddsrente etter skatt. (Kilde:www.altomfond.no)

Skjermingsfradrag på aksjesparekonto

Med den nye aksjesparekontoen er dette med skjerming litt mindre avansert. Skjermingsfradraget blir beregnet og fikset av din kontofører, men du bør likevel kontrollere at det ser riktig ut.

Mens skjermingsfradraget utenfor aksjesparekonto er knyttet opp mot hvert enkelt verdipapir, er grunnlaget for skjerming i aksjesparekonto samlet kostpris på kontoen.

Når du flytter aksjer og fond inn i en aksjesparekonto beregnes verdien på din ubenyttede skjerming, som du får med deg inn på Aksjesparekontoen.

Eksempel på opparbeidelse av skjerming:

Uten skjerming ville altså inngangsverdien 1. januar 2017 vært 30 000,-.

Vær oppmerksom på beregningen

Vær obs på hvordan grunnlaget for skjermingsfradraget beregnes. Skjermingsfradraget beregnes av den laveste (innskudds)verdien på Aksjesparekontoen hvert år.

Si at du har en Aksjesparekonto med saldo 0. Du setter inn 10 000 i september 2017 og 500 000 i november 2017. Skjermingsgrunnlaget blir da kun 10 000 kroner. Du får først skjerming på de 500 000 året etter. Hadde du derimot satt inn 500 000 i september og ytterligere 10 000 i november, ville beløpet det beregnes skjerming på være 500 000. Dette forutsetter at man ikke tar ut noen penger før årsskiftet.

Dette scenarioet er kanskje mest aktuelt i forbindelse med overgangsperioden når man flytter penger og verdipapirer inn på en nyopprettet Aksjesparekonto.

Merk! Mye manuelt arbeid for kontoførere og mulighet for følgefeil i årevis fremover gjør at Nordnet, i likhet med de fleste andre aktører, ikke tilbyr å «tilbakeføre skjerming» til kontoen der aksjene ble flyttet fra. Man får heller ikke korrigert dette i Skattemeldingen. De som har mottatt utbytte før aksjene ble flyttet til Aksjesparekonto i 2017 vil dermed ikke få benyttet skjerming opp mot dette utbyttet. All eventuell skjerming ble altså med over til Aksjesparekontoen. Utbytter som eventuelt ble mottatt på kontoen aksjene ble flyttet fra står altså igjen uten noen skjerming å lene seg på når status ble gjort opp ved årsskiftet.

Du vil da først få utnyttet denne skjermingen i 2018 på Aksjesparekonto , eller få den videreført som ubenyttet skjerming. Man mister altså ingen skjerming, man bare tar det med seg.

Skjermingsfradrag på Investeringskonto Zero fra 2019

I dag er får du ikke skjermingsfradrag på Investeringskonto Zero (også kalt fondskonto). Fra og med 2019 har imidlertid myndighetene vedtatt at du skal få skjermingsfradrag på aksjedelen i en investeringskonto. Fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Skriv en kommentar

11 Kommentarer på "Skjermingsfradrag – hva er det og hva betyr det for deg?"

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Erlend
Gjest

Akkurat hva jeg var på jakt etter. Lurer nå på om dette fradraget kommer via årsoppgave, eller om man må selv legge dette inn i selvangivelse.

Sissel Olsvik Vammervold
Gjest
Sissel Olsvik Vammervold

Hei Erlend, Hvis du har norske aksjer, aksje- eller kombinasjonsfond blir skjermingsfradraget automatisk rapportert for deg. Har du utenlandske aksjer, må du regne ut dette selv. Kjøper du utenlandske fond via Nordnet blir det rapportert for deg.

Marina
Gjest

Superfin filt! Om man kunde virka. Jag e4r hopplf6s. Min mormor var envis och ff6rsf6kte le4ra mig, men allt blir snett. Som tur e4r finns det ju andra som kan! // Anna

Petter
Gjest

Hva har skjermingsfradrag med dobbeltbeskatning å gjøre ?

Aksel
Gjest

Så skjermingsfradrag gjelder altså for Aksjefond også?

Jeg hørte at fradraget kun gjelder for aksjer (og ikke aksjefond).

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på