Nordnetbloggen

Skjermingsfradrag – hva er det og hva betyr det for deg?

Skjermingsfradrag skal du være glad i. Dette litt rare ordet reduserer skatten på dine gevinster og utbytter fra aksjer og aksjefond. Skjermingsfradraget viser hvor stort utbytte eller gevinst du kan motta skattefritt.

I dette innlegget forklarer vi hvordan skjermingsfradraget beregnes og hvor mye det utgjør i kroner og øre i redusert skatt.

Hva er skjermingsfradrag?

Skjermingsfradrag er et fradrag du får av skattemyndighetene som skal tilsvare risikofri avkastning, tilsvarende renten på en høyrentekonto i banken. Skjermingsfradraget tilsvarer årsgjennomsnittet av tre måneders rente på statskasseveksler etter skatt. I praksis får du dermed oppjustert inngangsverdien på investeringene dine på aksjer, aksjefond og kombinasjonsfond litt hvert eneste år. Myndighetene fastsetter skjermingsrenten hver år. For 2018 er skjermingsrenten satt til 0,8%.

Skjermingsfradraget beregnes for hver aksje eller aksjefond eid per 31.12. i inntektsåret.

Skjermingfradraget tilsvarer hvert år skjermingsrenten. Men du kan akkumulere, altså samle opp, fradragene gjennom flere år og få gleden av dette det året du selger og tar gevinst. Du kan også bruke skjermingsfradraget opp mot evt. skattepliktige utbytter du mottar for å redusere skatten på utbytte. Fradrag som ikke blir brukt kan du ta med til neste år som ubenyttet skjerming.

Eksempel på hvordan skjermingsfradrag fungerer

Du har kjøpt et fond på en aksje- og fondskonto (VPS-konto) for 1.000 kr i 2010 og beholder fondet til du selger det i januar 2018. Da får du skjermingsfradrag i 8 år – fra 2010 til og med 2017. Du har fått 8 % årlig avkastning på fondet: 1000 kr x 1,08^8 = 1.851 kr. Det betyr at du har hatt en avkastning på 851 kr.

I tabellen under ser du skjermingsrenten fra 2010 til 2018, samt utviklingen i skjermingsgrunnlaget for fondsinvesteringen på 1.000 kroner du gjorde i 2010. Merk at skjermingsrenten legges til kostprisen hvert år, slik at du får en rentes-rente-effekt.

År Skjermingsrente Skjermingsgrunnlag
2010 1,60 % 1016 kr
2011 1,50 % 1031 kr
2012 1,10 % 1043 kr
2013 1,10 % 1054 kr
2014 0,90 % 1064 kr
2015 0,60 % 1070 kr
2016 0,40 % 1074 kr
2017 0,70 % 1081 kr
2018 0,80 % 1089 kr

Hvor mye utgjør skjermingsfradraget over tid?

Dersom vi ikke hadde hatt skjermingsfradrag skulle du betalt 30,59 % skatt av 851 kr, altså 260 kr (skattesatsen for aksjegevinster var 30,59 % i 2018). På grunn av skjermingsfradraget har inngangsverdien din blitt oppjustert fra 1000 kr til 1.089 kr over de åtte årene, som vist i tabellen over. Det betyr at du betaler 30,59 % skatt av 762 kr (1851 kr – 1.089 kr). Det utgjør 233 kr. Skjermingsfradraget reduserer skatteregningen med 27 kr. Effektiv skattesats har falt fra 30,59 % til 27,4 % (233/851).

Omlag tre prosentpoeng lavere skattesats er ikke allverdens, tenker nok mange. Husk da på at skjermingsrenten – i likhet med alle renter – har vært unormalt lav de siste årene. Gjennomsnittlig skjermingsrente i årene 2010-2018 har vært stusselige 0,96 %. Dersom denne hadde vært dobbelt så høy – 1,92 % – som vil være et mer naturlig anslag på lang sikt – vil effektiv skattesats på aksjegevinster falle til rundt 24 % i dette eksempelet. Og da nærmer vi oss skattesatsen på alminnelig inntekt på 23 % (2018:23 %, 2019: 22 %) som er skattesatsen som gjelder for renteinntekter. Og er tidshorisonten enda lenger enn åtte år, vil effektiv skattesats krype enda lenger ned.

Mer om skattemeldingen på nordnet.no

Skjermingsfradrag på aksjesparekonto

Med den nye aksjesparekontoen har reglene for skjermingsfradrag blitt litt enklere. Mens skjermingsfradraget utenfor aksjesparekonto er knyttet opp mot hvert enkelt verdipapir, er grunnlaget for skjerming i aksjesparekonto samlet kostpris på kontoen. Dermed kan du utnytte skjermingsfradrag på hvers av verdipapirer, noe som er en skattemessig fordel. Innskutte kontanter skal også inkluderes i skjermingsgrunnlaget.

Når du flytter aksjer og fond inn i en aksjesparekonto beregnes verdien på din ubenyttede skjerming, som du får med deg inn på aksjesparekontoen.

Skjermingsfradraget blir beregnet og fikset av din kontofører, men du bør likevel kontrollere at det ser riktig ut.

Eksempel på opparbeidelse av skjerming:

Du setter inn 10.000 kroner i aksjefond i en aksjesparekonto i 2009 (vi antar at aksjesparekonto fantes da). Du setter inn nye 10000 kroner i 2013 og enda 10000 kroner i 2015. Da vil skjermingsfradraget og -grunnlaget utvikle seg slik:

Ved utgangen av 2016 er skjermingsgrunnlaget 31.160 kr. Dette tilsvarer inngangsverdien når gevinstskatt skal beregnes. Uten skjerming ville inngangsverdien 1. januar 2017 vært 30.000 kr. 1.160 kr blir altså skjermet fra beskatning, og kan utbetales skattefritt.

Vær oppmerksom på beregningen

Vær obs på hvordan grunnlaget for skjermingsfradraget beregnes. Skjermingsfradraget beregnes av den laveste (innskudds)verdien på aksjesparekontoen hvert år.

Si at du har en aksjesparekonto med saldo 0. Du setter inn 10.000 i september 2017 og 500.000 i november 2017. Skjermingsgrunnlaget blir da kun 10 000 kroner. Du får først skjerming på de 500.000 året etter. Hadde du derimot satt inn 500 000 i september og ytterligere 10.000 i november, ville beløpet det beregnes skjerming på være 500.000. Dette forutsetter at man ikke tar ut noen penger før årsskiftet.

Dette scenarioet er kanskje mest aktuelt i forbindelse med overgangsperioden når man flytter penger og verdipapirer inn på en nyopprettet aksjesparekonto.

Detaljerte skatteregler om aksjesparekonto finner du på skatteetaten.no.

Skjermingsfradrag på Investeringskonto Zero fra 2019

Fra og med 2019 får du også skjermingsfradrag på aksjedelen i Investeringskonto Zero (også kalt fondskonto). Fradraget beregnes ut fra aksjeandelen ved det enkelte års begynnelse. Dette vil imildertid ikke påvirke skattemeldingen for 2018.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

14
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Steen
Gjest
Steen
Hei Viktoria Benjamin.. Hvordan går det med deg? Skrive til meg om du vil
Gjest
Gjest
Gjest
Må man eie aksjene over årsskiftet for å få skjermingsfradrag?
Gjest
Gjest
hei, hvordan blir det med å få noe ut av skjermingsfradraget når den akkumulerte summen der er langt høyere enn salgssummen på de realiserte aksjene ? Kan skjermingsfradraget legges til på kjøpesummen, slik at man kommer ut med et høyere tapsfradrag ?
Gjest
Gjest
Hei Magne. Man får maksimalt redusert gevinstskatten ned til 0,-. Ikke fradrag for «tap». /Stian
Gjest
Gjest

Jeg har eid et Holdingselskap i siden 2005. Jeg opprettet det fordi jeg tjente mer penger enn jeg brukte, så rådgivere sa det lønte seg. Jeg hadde store overskudd noen år. Holdingselskapet mitt eide aksjene i det firmaet jeg jobbet i. Jeg sluttet i jobben og solgte aksjene mine i jobbfirmaet, dvs Holdingselskapets aksjer (jeg eide Holdingselskapet alene), til en kollega for 2 500 000. Holdingselskapet har hatt aksjer og fond for ca 700 000, ellers obligasjoner og bankinnskudd, totalt godt over 8,3 mill. Jeg har aldri fått noe skjermingsfradrag, jeg har skjønt at det skulle regnes ut når jeg… Les mer »

Gjest
Gjest
Hvordan blir det når man setter litt penger inn på fondet / aksjen per år? F.eks. år én kjøper jeg for 100 kr, og år 10 kjøper jeg igjen for kr. 100 000 (til sammen 100 100) for så å selge i år 11.
Gjest
Gjest
Herlig beskrivelse med et godt eksempel. Takk for at dette ble tatt opp.
Gjest
Gjest
Bra forklaring 🙂
Gjest
Gjest
Så skjermingsfradrag gjelder altså for Aksjefond også? Jeg hørte at fradraget kun gjelder for aksjer (og ikke aksjefond).
Gjest
Gjest
Hva har skjermingsfradrag med dobbeltbeskatning å gjøre ?
Gjest
Gjest
Akkurat hva jeg var på jakt etter. Lurer nå på om dette fradraget kommer via årsoppgave, eller om man må selv legge dette inn i selvangivelse.
Gjest
Gjest
Hei Erlend, Hvis du har norske aksjer, aksje- eller kombinasjonsfond blir skjermingsfradraget automatisk rapportert for deg. Har du utenlandske aksjer, må du regne ut dette selv. Kjøper du utenlandske fond via Nordnet blir det rapportert for deg.
Gjest
Gjest
Superfin filt! Om man kunde virka. Jag e4r hopplf6s. Min mormor var envis och ff6rsf6kte le4ra mig, men allt blir snett. Som tur e4r finns det ju andra som kan! // Anna
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert