Nordnetbloggen

Snart kommer IPS hos Nordnet

Det har vært nevnt i #pengepodden og på bloggen tidligere, og nå nærmer det seg… I november i fjor kom nye regler for privat pensjonssparing (IPS, Individuell pensjonsspareavtale). Vi er litt forsinket, men sikter mot, og jobber for at at du i løpet av juni også kan spare i IPS hos Nordnet 🙂

Med den nye IPS-ordningen kan du spare opptil 40.000 kroner per år og få en skattefordel. Pengene binder du til pensjonsalder. Både innskudd (fradrag) og uttak (beskattes) med skattesatsen for alminnelig inntekt (23 % for 2018). Det vil i praksis si at staten låner deg nesten ¼-del av sparebeløpet rentefritt, som du får avkastning på i hele spareperioden. I tillegg er pengene fritatt for formuesskatt. For alle som sparer til pensjon, og som er villig til å binde pengene til pensjonsalder vil IPS være en meget fornuftig spareordning.

Vi har fått mange henvendelser fra kunder som vil starte å spare i IPS hos Nordnet. Derfor er det gledelig at vi snart åpner for dette, og her kommer litt info om, det jeg håper, blir en veldig konkurransedyktig IPS i det norske markedet.

  • Det vil selvfølgelig ikke være noen kostnader ved å ha IPS-konto hos Nordnet.
  • Handel på IPS-kontoen følger vår normale prisliste, som alle andre kontotyper.
  • Du vil kunne handle i enkeltaksjer og børsnoterte fond (ETF’er) notert i hele Norden, USA, Tyskland og Canada.
  • I tillegg får du selvfølgelig tilgang til vårt fondstorg med nesten 700 fond.
  • Du kan delta på Shareville, Nordens største sosiale forum for aksjer og fond, med din IPS-konto, du kan benytte Fondsrådgiveren om du trenger hjelp til å velge fond, og du kan håndtere og administrere din konto via web og app – som med alle andre Nordnet-kontoer.

Lanseringen av IPS er viktig for oss, fordi vi ønsker å bli en seriøs aktør i det norske pensjonsmarkedet. Ved inngangen til 2018 lanserte vi Pensjonskapitalbevis. Fra før har vi forgjengeren for IPS, IPA, og nå med IPS på plass begynner vi å få et komplett utvalg innenfor private pensjonsprodukter (vi mangler bare fripoliser med investeringsvalg).

Vi har en ambisjon om at du kan samle all din pensjonssparing hos Nordnet, ha full oversikt, og tilgang til markedets beste finansielle spareprodukter når du sparer til pensjon. Neste stopp på denne reisen er altså IPS, og IPS-toget kommer som sagt til stasjonen i løpet av juni. Ønsker du mer informasjon, og beskjed når du kan opprette den nye IPS’en hos Nordnet, kan du registrere deg her.

Hilsen Anders

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

12
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Espen
Gjest
Espen

Har dere noe estimat på når dere får fripoliser med investeringsvalg?

Bård
Gjest
Bård

Flyttet mine pensjonskapitalbevis til dere i vinter. Vil det være mulig å slå sammen disse med IPS kontoen for å slippe å distrubuere 2 «pensjonskontoer»?

Anders Skar
Gjest
Anders Skar

Nei, dessverre. To ulike skatteregimer: PKB beskattes som pensjonsinntekt ved uttak, mens den nye IPS’en med skattesats for alminnelig inntekt (23%)

Ola
Gjest
Ola

Spørsmål rundt uttak, når man har nådd pensjonsalder. Forstår at man må ta ut over min. 10 år (min. 80-år).
Bestemmer man selv hvor mye man ønsker å ta ut årlig, eller er det noen begrensinger på hvor mye man kan ta ut pr. år?

Bjørn Erik Sættem
Blogger
Bjørn Erik Sættem

Hei Ola. Når du sparer i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år – som du skriver.
Saldoen fordeles nevnt over utbetalingsperioden, så du kan ikke bestemme utbetalingens størrelse selv.
Men: Utbetalingstiden forkortes hvis beløpet ikke er stort nok til å fordeles over så mange år. Årlig utbetaling skal være minimum 20 prosent av G (folketrygdens grunnbeløp), dvs ca 19.000 kroner året. Har du en liten IPS-avtale, vil den altså utbetales over få år.
Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom

Kris
Gjest
Kris

Hei Anders.
Supert at dere snart er i mål med IPS. Tema er likevel litt «skummelt», i alle fall for min del så lurer på følgende.
1. Når innskudd tas ut ved oppnåd pensjonsalder, eksempelvis i år 2040, beskattes dette med 23% altså? Hva om gjeldende skattesats i 2040 er 30% eller 15% for den saks skyld…
2. Hva med eventuell gevinst/tap som har påløpt i perioden? Hvordan skattes dette?
3. Hva om man totalt feilinvesterer og kontoverdien er lik null når man pensjoneres. Må man fortsatt betale tilbake 23% utsatt skatt av opprinnelig innskudd når kontoverdi står i null?

Bjørn Erik Sættem
Blogger
Bjørn Erik Sættem

Hei Kris. Her er svar på dine spørsmål: 1. Det er skattesatsen på alminnelig inntekt ved uttakstidspunktet som vil være skattesatsen som brukes. Denne kan være høyere eller lavere enn dagens sats på 23 %. Renteinntekter beskattes også med den samme skattesatsen for alminnelig inntekt – og aksjeinntekter beskattes med den samme satsen multiplisert med en oppjusteringsfaktor på 1,33 i 2018. All form for skattepliktig kapitalavkastning er knyttet opp mot satsen for alminnelig inntekt i dagens skattesyatem, og det er naturlig at det vil være slik i fredtidne også. Men helt sikker er man aldri. 2. For IPS er det… Les mer »

Bjørn Erik Sættem
Blogger
Bjørn Erik Sættem

En liten presisering – I STORE BOKSTAVER: Dersom du mot formodning skulle ha et tap på IPS-sparingen din etter flere tiår med sparing, vil konsekvensen være at du får utbetalt mindre enn innskuddet ditt. Du vil ikke få et fradrag for tapet ved utbetalingstidspunktet, men du har i realiteten allerede fått fradrag for tapet når du satte inn IPS-pengene. RIKTIGNOK ER FRADRAGET DU FIKK DA DU SATTE INN PENGENE (23%) NOE LAVERE ENN FRADRAGSSATSEN FOR AKSJETAP (30.39 % I 2018), MEN DU HAR LIKEVEL I REALITETEN FÅTT MESTEPARTEN AV TAPSFRADRAGET PÅ FORSKUDD.
Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom

Aksjefokus.no
Gjest
Aksjefokus.no

Hva skjer med utbytter om man kan investere i enkelt aksjer i IPS?

Bjørn Erik Sættem
Blogger
Bjørn Erik Sættem

Hei Aksjefokus.
Aksjeutbytter fra enkeltaksjer vil bli satt inn på din IPS-konto som kontantinnskudd. Du må selv reinvestere utbyttepengene i aksjer eller fond, i likhet med aksjesparekonto og andre kontotyper.
Hilsen Bjørn Erik Sættem, spareøkonom

Ole
Gjest
Ole

1. Hva blir skatten på aksjeutbytter fra norske aksjer i IPS?
2. Hva med kildeskatt på aksjeutbytter fra utenlandske aksjer i IPS?

Nordnets Investorbrev
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert