Nordnetbloggen

Snur det i rigg?

Rigg og oljeservice selskapene på Oslo Børs har det siste året vært inne i en periode hvor lav investeringsvilje fra oljeselskapene har ført til lavere rater og fallende aksjekurser. Kontrakts lengdene har også blitt justert, og siden 2011 har kontraktene på første ledige rigg i Norge gått fra 19 til 10 måneder i snitt. Dersom trenden snur, vil flere av selskapene kunne bli børsvinnere. Her en oversikt over noen av kandidatene.

Den siste tiden har har det vært en bred enighet om at rigg og oljeservice er sektorer man bør holde seg unna, er det ikke dermed gitt at dette vil fortsette i fremtiden. De fleste riggene på norsk sokkel er fremdeles på relativt lange kontrakter, og ordrebøkene ser enn så lenge ikke så ille ut.  Problemet er at ordrebøkene spises opp av at oljeselskapene ikke har marginer og risikoviljen til å inngå nye kontrakter. Et godt bilde på dette er ledetiden som går ned grunnet ivrige riggselskaper.

RIGG1

Som tabellen viser er vi inne i en periode hvor varigheten på riggkontraktene går ned. Dette fører til at marginene blir skrudd ned, og at til at risikoen forbundet med å investere i kontantstrømmen fører til at diskonteringsraten blir satt opp. Dette tvinger kursmålene ned, noe vi allerede har sett flere tilfeller av det siste året.

Her hjemme har Songa Offshore hatt et tøft år, og aksjeprisen er blitt halvert på 12 måneder. For Fred Olsen har pilene også pekt ned, mens Northern Offshore og Seadrill har etter en god mai måned hentet inn noe av det tapte.

Norske1

Riggselskapene i USA har gjort det marginalt bedre enn de norske, men ingen av selskapene har hatt spesielt god utvikling på aksjekursen sammenlignet med markedet generelt.

USA1

Det kan derfor være en god ide å se på noen multipler for å se om det kan være noen av selskapene som er bedre enn andre å investere i. For å starte enkelt kan vi se på PE, PS og PB. På Pris/Bok ser vi at RIG er klart dyrest(4,82), noe som kan forklares i at Transcocean har vært dyktige på å levere positive resultater  uavhengig av markedet over en lengre periode. Norske SDRL ligger på en fornuftig 2,33 som er omtrent det samme som ESV og AWDR.  De øvrige norske riggselskapene SONG, FOE og NOF ligger i nedre intervall, med svært lave multipler. Dersom man kun ser på PB er dette de billigste selskapene, men dette reflekterer ikke resultatene som selskapene leverer eller selskapsspesifikke faktorer som finansiering.

RIGMULTIPLES

Ser vi på PS jevnes bildet ut, og det blir lettere å sammenligne. NBL har gruppens høyeste PS med 5,02, fulgt av SDRL på 3,3. Dette er to selskaper med relativt høy vekst på omsetning, og som samtidig leverer gode resultater. SONG har gruppens laveste PS, og dermed kanskje også størst potensiale til å gjøre rekyl dersom de snur den negative trenden med dårlige resultater og trøblete likviditet. Om de klarer dette er derimot en annen sak, og det hjelper heller ikke at CAT-D riggene blir utsatt.

Dersom vi sammenligner PB og PS i et scatterplot kan vi se om noen selskaper skiller seg ut i forhold til konkurrentene, og vil kunne få et overblikk over sektoren på generell basis. Dersom man tar i bruk et slikt verktøy er det viktig å huske på at alle faktorene som priser et selskap ikke et tatt med i betraktningen, og at man må gjøre ytterligere undersøkelser på om et selskap er dyrt eller billig.

PSPB

Som oversikten ovenfor viser ser vi at de norske selskapene ligger i begge ender av skalaen. På generell basis kan man si at selskaper nede til venstre i oversikten er billige, mens de som ligger oppe til høyre er dyre. Den norske rigg-trioen FOE, SONG og NOF ligger samlet nede til venstre. Dette kan enten være en indikator på at riggselskapene på norsk sokkel er billige, eller at disse selskapene ikke er like flinke til å utnytte eiendelene som ligger i grunnen.  Ser i på PE for disse selskapen ser vi at NOF har en PE på 23,99. Dette kommer av et sterkt resultat som følge av salg, og er ventet å gå ned på mer normale nivåer neste år etter guiding fra selskapet. SONG har ingen PE som følge av negativt resultat, men ser vi på P/NAV ligger de på 0,72 og en nettogjeld / EBITDA på 4,15. Dette kan prise selskapet relativt attraktivt i forhold til målegruppen, men en EV/GAV på 0,94 kan være en bedre multippel grunnet gjeldssituasjonen. Her prises da SONG ganske likt med konkurrentene. Songa er derfor et vanskelig selskap å prise, noe som reflekteres i sprikende kursmål hos analytikerne. På generell basis uten å gjøre noen anbefalinger vil jeg si at multiplene priser SONG ganske riktig, med stor oppside. For NOF sin del er den høye PE ratioen kanskje med på å skremme noen investorer, men hvis selskapet leverer guidet neste år og riggmarkedet bedres tror jeg dette kan bli en vinner. De har god finansiering, og er spennende med tanke på fremtidige markeder.

PERIG

For SDRL sin del kan vi se på PEG ratio sammenlignet med noen av USA  selskapene for å kunne si noe om dagens prising. Dette er en multippel som går litt dypere enn PE og utlikner noe av forskjellen høy vekst utgjør på PE. Som tabellen nedenfor viser er SDRL lavt priset i forhold til de andre med PEG ratioen som grunnlag. Selv om selskapet er priset relativt høyt på PS og PB, betyr ikke dette at selskapet et dyrt. En vurdering av hvilke multipler man vil vekte som kritiske vil avgjøre om man bør investere i selskapet eller ikke. På generelt grunnlag ser jeg ikke at SDRL er spesielt dyr for øyeblikket, og ser en oppside på omlag 30 % sammenlignet med andre selskaper. Dersom overkapasiteten på dypvannsrigger avtar og oljeselskapene får opp investeringsviljen vil oppsiden kunne bli enda større.

PEGRIG

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

3
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest
Forstår jeg deg riktig når du sier at P/E er høy på grunn av et bra salg?»
Gjest
Gjest
Hvis det er NOF du sikter til har de en høy PE i år fordi de har guidet EPS 0,40 i 2014 kontra kun EPS 0,07 i 2013. Da prises dette inn i år, og vi får en høy PE.
Gjest
Gjest
Kan også ta med at dersom de leverer til guidet og aksjeprisen er lik vil de få en forward PE på rundt 5 for 2014.
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert