Nordnetbloggen

Spørsmål og svar om tegningsretter i Norwegian

Oppdatert 22.02.2019: Ny emisjon i Norwegian

I forbindelse med den varslede emisjonen i Norwegian har vi oppdatert blogginnlegget vi skrev i fjor om hvordan du forholder deg til tegningsretter i en emisjon.

Hva er en emisjon?

Norwegian-aksjen vil av helt naturlige årsaker falle kraftig 20. februar da aksjene handles uten tegningsretter. Det vil bli trykket opp masse nye aksjer, men selskapet vil ikke øke i markedsverdi av den grunn. Hver aksje i selskapet vil altså bli mindre verdt.

Norwegian har nå kommet ut med en veldig god informasjonsbrosjyre til aksjonærer som forklarer alt rundt emisjonen

Tegningsperiode fra 22 feb. til 8.mars (6.mars)

Eide du aksjer ved stengning 19. februar vil du motta 2 stk tegningsretter per aksje du eide.
Disse rettighetene vil du se på kontoen som noen «aksjer» med betegnelsen «TR» bak. Verdien på disse vil trolig ligge på rundt 20 kr pr stk når man mottar de 22. febuar.

Merk! Det er viktig at du tar stilling til om du skal benytte deg av rettighetene til å bestille nye aksjer for 33 kr per stykk, eller om du skal selge de i løpet av tegningsperioden. Etter tegningsperioden forfaller de verdiløse. Se hvordan du tegner nedenfor. Skal du selge de gjøres dette på samme måte som du selger en aksje. Tegningsrettene handles t.o.m 6. mars.
Overtegning er tillatt.

Teoretisk regneeksempel:

NAS sluttet på 91,- 19. feb. Det vil si at tar du 91 +33 +33 delt på 3 får du 52,33.
De som kjøpte aksjer ved stegning 19. feb. sitter altså med en gjennomsnittskurs på 52,33 når man hensyntar tegningsrettighetene man får tildelt.

I teorien skal ikke selskapet være vesentlig mer verdt fra den ene dagen til den andre, så NAS-kursen bør i teorien falle ned til rundt 53 kr.

Kjøper du en rettighet til å kjøpe en NAS-aksje for 33,- vil denne rettigheten trolig selges/kjøpes for ca 20,- kroner når tegningsperioden starter den 22. feb om NAS handles handles til 53 (33+20=53).
Det er dog flere ting som avgjør prisen på tegningsretten, slik som tilbud/etterspørsel, usikkerhet vedr. kursen NAS aksjen ved levering av emisjonsaksjene.

Slik beregnes og styres verdien på en tegningsrett

Om tegningsretter

Som aksjonær i et selskap kan du få tegningsretter i et selskap i forbindelse med emisjoner. Målet med en emisjon er oftest å skaffe ny kapital til selskapet. En tegningsrett er tidsbegrenset og du får tilbud om et antall tegningsretter basert på aksjeandelen din. Du kan både kjøpe og selge tegningsretter mens de er børsnotert, og verdien kan bevege seg både opp og ned.

Tegne aksjer med Aksje- og fondskonto

Har du Norwegian-aksjene dine på en Aksje og fondskonto og ønsker å benytte deg av tegningsretten din? Da må du legge inn ordren via Verdipapirsentralen, eller direkte hos tilrettelegger.

Slik gjør du det:

 1. Logg inn på verdipapirsentralens nettside vps.no (Bank ID)
 2. Under «Min konto» gå til «VPS Investortjenester»
 3. Velg Hendelser og deretter Emisjoner/videresalg
 4. Velg riktig verdipapir og fyll inn Bostedskontroll
 5. Les gjennom informasjonen og vilkårene
 6. Fyll inn resterende informasjon
  1. Antall aksjer
  2. Konto for betaling. Trekket skjer 13.mars (Oppgi konto i din dagligbank utenfor Nordnet)
  3. VPS-konto for levering (kun levering til èn av dine VPS)
  4. Bestillingssted
  5. Bekreft at du har lest prospektet og registrer betalingen din

Etter registreringen vil aksjene bli tilgjengelig i Aksje- og fondskontoen din hos Nordnet rundt 18. mars.

Merk!
Har du en bedriftskonto eller har fullmakt på en mindreårig-konto må du tegne deg gjennom tilrettelegger via en tegningsblankett.
Tilrettelegger i dette tilfellet er DNB Arctic og Danske Bank, og du finner tegningsblankett og mer info her


Tegne med Aksjesparekonto

På samme måte som på Aksje- og fondskonto. Du kan ikke kjøpe tegningsretter på Aksjesparekonto, så dette må du evt. gjøre på din Aksje- og fondskonto og så evt. få de levert til din ASK ved å velge VPS-nummeret til din ASK i VPS.

Tegne med Investeringskonto Zero

Vil du benytte deg av tegningsretten du har via en Investeringskonto Zero? Da vil tegningsrettene dine være tilgjengelig for deg under «min konto» og «mine corporate actions».

Husk at du må ha penger på kontoen til å dekke hele beløpet du har lagt inn bestilling for allerede 7. mars, da det trekkes penger 8.mars.
Siste svardag på Investeringskonto Zero er 7.mars (èn dag før VPS-tegnning).

Lykke til med dine tegningsretter og investeringer.

OBS! Vi har nå også oppdatert kursgrafene på NAS-aksjen, noe som gir et bedre inntrykk av aksjens utvikling da de nye aksjene som er trykket opp er hensyntatt:

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

74
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest
Hei, kan dere skrive noe om evt. overtegning, dersom noen somler bort tegningsretten sin?
Gjest
Gjest
Det er mulig å overtegne seg, dersom mange velger å ikke bruke tegningsretten sin vil sannsynligheten for overtegning bli større.
Gjest
Gjest
Nei, ikke skriv noe om overtegning. Helt greit at det ikke er nevnt.
Gjest
Gjest
Mister man tegningsrettighetene sine dersom man har solgt aksjen før emisjonen? (Men var aksjonær 21.mars da, selvsagt)
Gjest
Gjest
Siste dag for å ha rett på tegninsretten var 20. mars (ved børsslutt), har du solgt aksjene dine etter dette har du fremdeles rett til tegningsrettene!
Gjest
Gjest
Vil verdipapiret da først dukke opp i oversikten 3-22 mai (slik det ser ut nå, ref artikkelen)? Jeg har sjekket og NAS er ikke på listen p.t.
Gjest
Gjest
Jeg lurer på det samme, da jeg ikke finner den under corporate actions på Investeringskonto Zero.
Gjest
Gjest
Du vil få tegningsrettene booket inn på konto i forkant av, eller på samme dag som tegningsperioden starter. Du kan da benytte deg av tegningsrettene under «min konto» -> «corporate actions».
Gjest
Gjest
Ja, du vil få tildelt tegningsrettene på kontoen like i forkant, eller på samme dag som tegningsperioden starter. Ny dato for dette er trolig 28. mai – 11. juni.
Gjest
Gjest
Hvor mange aksjer har man rett til å kjøpe? Gitt at man f.eks eide 100 aksjer, kan man da kjøpe 100 til, eller er det en prosentandel?
Gjest
Gjest
Hei, Petter, dette er ikke kommunisert enda, men regnestykker kan bli noe lignende dette: Aksjer før emisjonen: 45 437 060 – 5 434 134 = 40 000 000 (omtrentlig) Nye aksjer som utstedes i rep.emi : 1 290 323 Tegningsforhold blir da: 1 290 323 / 40 000 000 = 0,0322 (3,22%). Antar vi at vi får et tegningsforhold i området 3-4%. Det vil si at du får 3-4 tegningsretter, dersom du eide 100 aksjer. Hver tegningsrett tegner én aksje.
Gjest
Gjest
Aksjene er forbeholdt de som ikke ble tilbudt aksjer i den rettede emisjonen. Gitt flere store investorer i NAS (HBK, Folketrygdefondet) og flere aksjefond, så vil det bli flere tegningsretter på småaksjonærene. Minst en dobling av de 3-4 tegningsrettene du nevner her.
Gjest
Gjest
Hei! Jeg får heller ikke opp annet enn utbytte i kolonnen. Må man vente litt… ?
Gjest
Gjest

Hei. 1) Har ikke så mye forståelse for emisjon og slikt, men stusser på informasjonen som gis her. Det står at en aksje gir en tegningsrett og dette får eg ikke helt til å gå opp. Emisjon retter seg mot 30%, totalt er det 44 146 736 DVs at det må trykkes 13 millioner aksjer viss alle skal kunne benytte seg av tegningsretter. Det vil bli trykket 1 290 300 aksjer, altså nok til 0.1 tegningsrett pr aksje. Er det førstemann til mølla som gjelder? Savner mer informasjon, denne artikkel ser ut til å rette seg i mot småaksjonærer og… Les mer »

Gjest
Gjest
Hei Olaug, her forsøker vi å svare på spørsmålene dine. 1) Nei, det står at en tegningsrett tegner én aksje – ikke motsatt. Du har rett til å tegne deg for tegningsrettene du får tildelt, så lenge du gjør det innenfor tegningsperioden. 2) Hvis du ønsker svar vedrørende tildelningen i emisjonen anbefaler vi å kontakte Investor Relations hos Norwegian. 3) Nordnet har ingen syn på enkeltaksjer, så dette må bli en vurdering du må ta på egenhånd. Du kan f.eks ta i bruk Shareville hvor du kan diskutere dette med andre investorer.
Gjest
Gjest
Hei jeg lurer på om dere kan hjelpe meg med informasjon om hvordan jeg som bor i Sverige (og følgelig har svensk ISK (og depot) på nordnet.se) kan gå frem. Gjelder det å melde seg hos VPS for meg også eller vil tegningsrettene være tilgjengelige på Min Depå på samme måte som på Zero? Spør like så greit her da dere virker ha bra kontroll på sakene.
Gjest
Gjest
Hei Prøvde å følge brukerveiledningen, men den fungerte ikke.
Gjest
Gjest
Hei, Hvor mange aksjer (NAS) har man rett til å tegne i denne omgang?
Gjest
Gjest
Hva er det? en rettede emisjon og hvorfor en reparasjon emisjon? Hva er forskjelle?
Gjest
Gjest
I utgangspunktet var tegningsperioden 03.05-22.05, men er nå endret til 28.05-11.06. Korrekt?
Gjest
Gjest
Hei, jeg får opp tre andre selskaper enn NAS under Emisjoner/Videresalg. Noe jeg gjør galt? Dog solgte jeg NAS aksjene mine 2.mai – påvirker det noe? Takk!
Gjest
Gjest
jeg får opp samme melding som Jonas. jeg får opp tre andre selskaper enn NAS under Emisjoner/Videresalg
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert