Nordnetbloggen

Statsbudsjettet 2018 – positive nyheter for aksje- og fondssparere

Statsbudsjettet for 2018 kommer med positive nyheter for privatsparere og investorer. Spesielt er det gledelig at private aksje- og fondssparere nå får mer tid til å områ seg i markedet for aksjesparekonto og fondskonto/investeringskonto.

Utvidet overgangsordning for aksjesparekonto

I dagens statsbudsjett gis det viktige av klaringer rundt overgangsordningen for ny aksjesparekonto. Som Nordnet og andre aktører tidligere har påpekt har overgangvinduet, som opprinnelig skulle være åpent til og med 31. desember i år, vært for lite. Derfor er det gledelig at regjeringen i statsbudsjettet for 2018 foreslår å utvide overgangsordningen til også å gjelde ut 2018.

Når man tenker på at hovedpublikum for denne ordningen ikke er profesjonelle investorer, men småsparere som normalt ikke har daglig fokus på investeringer og skatteregler, er vi veldig glade at de får tid ut 2018. Aksjesparekonto har allerede fått en positiv mottakelse i markedet og Nordnet har så langt opprettet over 18 tusen aksjesparekontoer for norske privatsparere. Men det tar tid hvis hele 1,3 millioner norske aksje- og fondssparere skal ta tak i dette. At kundene får tid til å gjøre grundige og gjennomtenkte valg kan også bidra til sunn konkurranse i markedet for aksjesparekonto.

Med overgangsordningen kan sparere flytte børsnoterte aksjer, børsnoterte egenkapitalbevis og aksjefondsandeler til aksjesparekontoen uten at det utløser gevinstskatt.

Skatteendringer for fondskonto / investeringskonto utsettes også

Også når det gjelder fondskonto/investeringskonto kommer regjeringen med avklaringer i statsbudsjettet. Høringen på endrede skatteregler i februar viste tydelig at bransjen også ønsket utsettelse avklaring. Nå er det klart at de nye skattereglene først vil tre i kraft i januar 2019.

Dette er også svært positivt for alle som sparer på en investeringskonto/fondskonto. Det gir bedre tid til å vurdere aksjesparekonto opp mot fondskonto, og for å kunne sammenligne de ulike tilbyderne i markedet.

Når det gjelder de mer detaljerte reglene som statsbudsjettet beskriver for fondskonto har vi ikke rukket å sette oss inn i alle detaljer, og bildet er sammensatt. Skattesatsen økes riktignok slik at den blir lik som tradisjonell vp-konto og aksjesparekonto, men sparerne får også skjermingsfradrag.

Når vi har fått satt oss grundigere inn i detaljene vil vi komme tilbake med mer informasjon her på bloggen.

/Anders

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert