Nordnetbloggen

Statsbudsjettet og ny Aksjesparekonto

I dag la regjeringen frem forslag til statsbudsjettet for 2017. Blant forslagene finner vi innføring av en ordning/kontotype for sparing i aksjer og aksjefond; Aksjesparekonto. Bakgrunn og hensikten er å gjøre det mer attraktivt for privatpersoner å investere i aksjer på Oslo Børs og aksjefond. Ønsker du å gå mer i detalj kan du lese mer her.

Aksjesparekonto

Dette er første gang siden 1980-tallet (AMS-ordningen) at myndigheten tar grep for å stimulere til økt sparing i aksjer og fond. Det er således en gledens dag. Formålet med en slik aksjesparekonto er å legge til rette for langsiktig sparing i aksjer og fondsandeler uten at avkastning skattlegges løpende. Det legges derfor opp til at gevinster ved realisasjon av aksjer og fondsandeler på aksjesparekontoen ikke skattlegges ved realisasjonen, men først når midlene tas ut av kontoen. Utbytte fra aksjer og fondsandeler vil derimot tilordnes aksjonæren personlig og beskattes som normalt ved utdeling.

Det synes klart at forslaget til en ny Aksjesparekonto ikke trumfer Aksje-/fondskonto (VPS-konto) eller Investeringskonto eller gjør disse overflødige. Vi kommer til å leve i en verden hvor alle de tre kontotypene eksisterer, og det vil være fordeler og ulemper med hver enkelt.

Ulike kontotyper

  •  På en Aksje- og fondskonto kan du handle alle verdipapir, herunder derivater og børsnoterte tradingprodukter. På investeringskonto kan du handle aksjer, alle fondstyper og ETF’er. På den nye Aksjesparekontoen blir investerings-universet begrenset til børsnoterte aksjer og aksjefond (fond med minimum 80 % aksjeandel). Det vil si at rentefond og kombinasjonsfond ikke er inkludert.
  • På en Aksje- og fondskonto beskattes utbytte og gevinst/tap løpende. På Investeringskonto får du utsatt skatt på alle gevinster og mottatt utbytte. På en Aksjesparekonto er forslaget at det er utsatt skatt kun på gevinst/tap, og at mottatt utbytte beskattes løpende.
  • På en Investeringskonto får du utsatt skattefordel på aksjer også utenfor EU/EØS (f.eks amerikanske aksjer). På en Aksjesparekonto vil dette kun gjelde aksjer innenfor EU/EØS.
  • På Aksjesparekonto får du utsatt skatt på gevinster (/tap) ved realisasjon, samtidig som du også får skjermingsfradrag. Skjermingsfradraget beregnes med bakgrunn i innskudd på Aksjesparekontoen (og ikke på posisjoner per 31.12 som på Aksje- og fondskonto). Dette er positivt for det betyr at du også samler skjerming når du står i cash på kontoen. For å unngå at folk setter inn masse penger ifm årsskiftet for å pumpe opp skjermingsfradraget er forslaget at dette beregnes når innskuddet er på sitt laveste igjennom hele året.
  • Tilbydere av Aksjesparekonto skal rapportere alle opplysninger til Skattemyndigheter. Det blir derfor ingen jobb med selvangivelsen i ordningen, tilsvarende slik som på Investeringskonto (annet enn å kontrollere at opplysningene er korrekte da selvfølgelig).

Nordnet er positiv til ALT som bidrar til økt interesse og kunnskap blant privatpersoner for sparing og investering, børs og aksjer. Det gjenstår å se via forskrifter og ytterligere detaljer hvor bra ordningen faktisk blir.

Det er fortsatt mye som er uklart, og noen spørsmål jeg ser fram til å få svar på er:

  • Vi vet ikke med hundre prosent sikkerhet hva skattesatsen på en Aksjesparekonto blir. Vil den ha en oppjusteringsfaktor slik som Aksje- og fondskonto? For inntektsåret 2017 skatter du 29,76 % på utbytte og gevinster på en Aksje- og fondskonto, men bare 24 % på Investeringskonto. Skattesatsen og en eventuell oppjusteringsfaktor på Aksjesparekonto vil selvfølgelig være avgjørende for hvor bra ordningen blir.
  • Det er også usikkerhet knyttet til mulighet for å handle derivater, børsnoterte produkter og utnytte belåning på Aksjesparekontoen. Blir dette realiteter for den nye kontotypen øker dette attraktiviteten.

Vi heier på best mulige vilkår for private aksje- og fondssparere, og synes dette er et godt første steg, men håper selvfølgelig på mer. Vi kommer til å følge dette nøye i tiden som kommer. Har du synspunkter og tanker rundt dette, del gjerne i kommentarfeltet under.

/Anders

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

44
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest
Heisann, hvordan er status for ETF’er? Er det de samme geografiske begrensningene? (Kun Euro ETF) eller er hele aktivaklassen utelukket på en aksjesparekonto?
Gjest
Gjest
Fikk høre at det er mulig å ta ut innbetalt beløp i Aksjesparekontoen skattefritt, på lik linje som i et holdingsselskap? Hva defineres som innbetalt beløp? Inngangsverdien som flyttes over til Aksjesparekontoen? Eller Inngangsverdi opparbeidet før flytt over til Aksjesparekontoen?
Gjest
Gjest
Spm 1: Ja. Spm 2: Innbetalt beløp / Inngangsverdi = det du har betalt for aksjene/fondene som flyttes (ikke markedsverdien på flyttetidspunktet dessverre).
Gjest
Gjest
Er denne kontoen nå godkjent? Hvis så, er det mulig å overføre eide aksjer og fond skattefritt til en slik konto?
Gjest
Gjest
Ja det er bestemt. Det som skjer nå er at regelverket for Aksjesparekonto skal ut på høring i løpet av januar. Deretter skal feedback samles inn før det endelig hogges i granitt. Tipper at kontotypen tidligst er oppe og stå til våren.
Gjest
Gjest
den nye kontoen jeg prata om
Gjest
Gjest
Kan man flytte aksjer kostnadsfritt fra investeringskonto til den nye aksjesparekontoen?
Gjest
Gjest
Det er ikke spesifisert noen spesifikk overgangsregler ifm endring av skatt på investeringskonto. Du kan flytte fra aksje-fondskonto til en nye aksjesparekontoen. Jeg tviler på at de åpner for flytt fra investeringskonto.
Gjest
Gjest
Kan du definere hvorfor du tviler på at flyttingen fra investeringskonto til aksjesparekonto vil fungere? Uten kjennskap til regelverket, men sett på saken fra et helt logisk sett; så kan regjeringen gi handlingsfrihet til banker, hvor kravet de setter er: All realiseringer fra investeringer i 2017 blir skattefritt SÅ FREMT bankene garanterer at 100% realisert kaptial blir flyttet til aksjesparekonto.
Gjest
Gjest
Jeg håper de tenker som deg. Men det er to forskjellige lover/regelverk, og jeg er usikker på om de ser dem i sammenheng. Jeg er på lag med deg her og håper du får rett 🙂
Gjest
Gjest
Vil det ikke bli utsatt skatt på noen ETFer som handles på den amerikanske børsen? Isåfall ganske dårlig ordning, siden USA har det største utvalget i ETFer.
Gjest
Gjest
Det gjenstår fortsatt å se, men ja, vi kan risikere at det blir slik. Jeg skulle ønske at alle mulig aksjer, fond, ETF’er, rentepapirer og rubbet var tillatt på kontotypen.
Gjest
Gjest
Kan vi benytte superlånet på den nye type konto? Anders?
Gjest
Gjest
Det står ikke noe særlig om belåning, og det er derfor fortsatt usikkert om dette blir tillatt. Dette gjelder også Superlånet da selvfølgelig.
Gjest
Gjest
Ok Anders, takker for svar. Håper det blir tillatt.
Gjest
Gjest
Hva med valutakonto som man har på Aksje- og fondskonto. Vil man kunne få det på en Aksjesparekonto i 2017 eller 2019? Vil Nordnet kunne levere alle valutatransaksjoner slik at det blir omtrent null arbeid for kunden, annet enn å sjekke at beløpene rimer med virkeligheten?
Gjest
Gjest
Hvis det blir tillatt med valutakonto så vil det bli null arbeid. Jeg er usikker på om de vil tillate valutakonto dog. Det står det ingenting om per dags dato.
Gjest
Gjest
«På en Investeringskonto får du utsatt skattefordel på aksjer også utenfor EU/EØS (f.eks amerikanske aksjer). På en Aksjesparekonto vil dette kun gjelde aksjer innenfor EU/EØS.» Betyr dette at man ikke kan kjøpe globale aksjefond f.eks?
Gjest
Gjest
Nei, globale aksjefond kan du kjøpe med utsatt skattefordel.
Gjest
Gjest
Det står i forslaget at inntektene skal oppjusteres. Leser du under overskriften «Rekkefølge ved uttak » står det «Det vil si at det gis fradrag for skjerming før inntekten oppjusteres og legges til i alminnelig inntekt.» Se på http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Dokumenter1/Budsjettdokumenter/Skatte–avgifts/Prop-1-LS-/Del-2-Narmere-om-forslagene/5-Personskatt-for-ovrig-/ Det er en dårlig ordning. Skjermingsrenten må utgjøre neste en femdel av avkastningen for å veie opp den høye skatten. Det er ikke realistisk. I forhold til Zero er fordelene kun lavere formueskatt og mulighet for belåning.
Gjest
Gjest
Well spotted Torbjørn. Det gjør i så fall Aksjesparekontoen langt mindre attraktiv. Snakket med Aksjonærforeningen og oppjusteringsfaktoren sammen med utbytte blir det viktigste for dem å lobbe for å få endret. Jeg er særdeles usikker på om de vil legge opp til at man kan belåne aksjer på Aksjesparekontoen.
Gjest
Gjest
Dette høres ut som aktuelt stoff til en episode av Pengepodden 🙂 Blir særlig interessant å høre hvordan ulike typer investorer vil ende opp skattemessig med de tre kontotypene.
Gjest
Gjest
Absolutt! Jeg vil gjerne vente til vi har mer info om den nye Aksjesparekontoen først.
Gjest
Gjest
Betyr begrensningen til EU/EØS at for eksempel Bakkafrost ikke kan inngå i en aksjesparekonto?
Gjest
Gjest
Tja… Det er vel vanskelig å komme med fasitsvar nå.. Men ja, i utgangspunktet stemmer det. Fritaksmetoden gir ikke utsatt skatt på selskaper utenfor EU/EØS. Det er mulig at Bakkafrost vil kunne handles på kontoen, men at du ikke får utsatt skatt på de investeringene (hvis aktørene klarer å skille på dette da vel og merke…).
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert