Nordnetbloggen
Anders Skar
Norgesjef Nordnet

Statsbudsjettet og ny Aksjesparekonto

I dag la regjeringen frem forslag til statsbudsjettet for 2017. Blant forslagene finner vi innføring av en ordning/kontotype for sparing i aksjer og aksjefond; Aksjesparekonto. Bakgrunn og hensikten er å gjøre det mer attraktivt for privatpersoner å investere i aksjer på Oslo Børs og aksjefond. Ønsker du å gå mer i detalj kan du lese mer her.

Aksjesparekonto

Dette er første gang siden 1980-tallet (AMS-ordningen) at myndigheten tar grep for å stimulere til økt sparing i aksjer og fond. Det er således en gledens dag. Formålet med en slik aksjesparekonto er å legge til rette for langsiktig sparing i aksjer og fondsandeler uten at avkastning skattlegges løpende. Det legges derfor opp til at gevinster ved realisasjon av aksjer og fondsandeler på aksjesparekontoen ikke skattlegges ved realisasjonen, men først når midlene tas ut av kontoen. Utbytte fra aksjer og fondsandeler vil derimot tilordnes aksjonæren personlig og beskattes som normalt ved utdeling.

Det synes klart at forslaget til en ny Aksjesparekonto ikke trumfer Aksje-/fondskonto (VPS-konto) eller Investeringskonto eller gjør disse overflødige. Vi kommer til å leve i en verden hvor alle de tre kontotypene eksisterer, og det vil være fordeler og ulemper med hver enkelt.

Ulike kontotyper

  •  På en Aksje- og fondskonto kan du handle alle verdipapir, herunder derivater og børsnoterte tradingprodukter. På investeringskonto kan du handle aksjer, alle fondstyper og ETF’er. På den nye Aksjesparekontoen blir investerings-universet begrenset til børsnoterte aksjer og aksjefond (fond med minimum 80 % aksjeandel). Det vil si at rentefond og kombinasjonsfond ikke er inkludert.
  • På en Aksje- og fondskonto beskattes utbytte og gevinst/tap løpende. På Investeringskonto får du utsatt skatt på alle gevinster og mottatt utbytte. På en Aksjesparekonto er forslaget at det er utsatt skatt kun på gevinst/tap, og at mottatt utbytte beskattes løpende.
  • På en Investeringskonto får du utsatt skattefordel på aksjer også utenfor EU/EØS (f.eks amerikanske aksjer). På en Aksjesparekonto vil dette kun gjelde aksjer innenfor EU/EØS.
  • På Aksjesparekonto får du utsatt skatt på gevinster (/tap) ved realisasjon, samtidig som du også får skjermingsfradrag. Skjermingsfradraget beregnes med bakgrunn i innskudd på Aksjesparekontoen (og ikke på posisjoner per 31.12 som på Aksje- og fondskonto). Dette er positivt for det betyr at du også samler skjerming når du står i cash på kontoen. For å unngå at folk setter inn masse penger ifm årsskiftet for å pumpe opp skjermingsfradraget er forslaget at dette beregnes når innskuddet er på sitt laveste igjennom hele året.
  • Tilbydere av Aksjesparekonto skal rapportere alle opplysninger til Skattemyndigheter. Det blir derfor ingen jobb med selvangivelsen i ordningen, tilsvarende slik som på Investeringskonto (annet enn å kontrollere at opplysningene er korrekte da selvfølgelig).

Nordnet er positiv til ALT som bidrar til økt interesse og kunnskap blant privatpersoner for sparing og investering, børs og aksjer. Det gjenstår å se via forskrifter og ytterligere detaljer hvor bra ordningen faktisk blir.

Det er fortsatt mye som er uklart, og noen spørsmål jeg ser fram til å få svar på er:

  • Vi vet ikke med hundre prosent sikkerhet hva skattesatsen på en Aksjesparekonto blir. Vil den ha en oppjusteringsfaktor slik som Aksje- og fondskonto? For inntektsåret 2017 skatter du 29,76 % på utbytte og gevinster på en Aksje- og fondskonto, men bare 24 % på Investeringskonto. Skattesatsen og en eventuell oppjusteringsfaktor på Aksjesparekonto vil selvfølgelig være avgjørende for hvor bra ordningen blir.
  • Det er også usikkerhet knyttet til mulighet for å handle derivater, børsnoterte produkter og utnytte belåning på Aksjesparekontoen. Blir dette realiteter for den nye kontotypen øker dette attraktiviteten.

Vi heier på best mulige vilkår for private aksje- og fondssparere, og synes dette er et godt første steg, men håper selvfølgelig på mer. Vi kommer til å følge dette nøye i tiden som kommer. Har du synspunkter og tanker rundt dette, del gjerne i kommentarfeltet under.

/Anders

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Skriv en kommentar

44 Kommentarer på "Statsbudsjettet og ny Aksjesparekonto"

avatar
Sorter etter:   nyeste | eldste | mest stemmer
jfe
Gjest

Takk for superrask bloggpost om dette nye foreslått i statsbudsjettet for 2017.

«I hele 2017 vil det være overgangsregler som gjør det mulig å flytte verdipapirene skattefritt.»
http://e24.no/nettmoter/statsbudsjettet-2017/3475

Den er litt interessant. For det er ikke mulig ved overgang til Investeringskonto Zero. Ser for meg å overføre alle mine trygge investeringer med god avkastning så langt til en ny aksjesparekonto hos dere.

Jesper Sørlie
Gjest

Betyr dette at jeg kan overføre hele beholdningen min fra en vanlig vps-konto til en aksjesparekonto helt skattefritt i 2017? Hehe, dette er litt forvirrende🙋‍♂️

Espen
Gjest

Kan man få belåning på en aksjesparekonto?

Are-Harald Brenne
Gjest

Nederste prikkpunkt: Det er også usikkerhet knyttet til mulighet for å handle derivater, børsnoterte produkter og utnytte belåning på Aksjesparekontoen. «

Lars
Gjest

Synes også dette er et glimrende forslag fra regjeringen.

Det jeg lurer på er om det vil være mulig å flytte fondsandeler som jeg allerede har kjøpt i aksjefond over til en slik aksjekonto uten at det blir realisert gevinst?

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.