Nordnetbloggen

Tegningsretter i NEL

NEL Hydrogen (NEL) er en veldig populær aksje blant våre kunder. Som NEL-aksjonær har du nå muligheten til å sikre deg tegningsretter. Tegningsperioden varer fra 5. september til 18. september.

NEL-emisjonen

Etter stengetid på Oslo Børs 28. juni ble det kjent at hydrogenselskapet NEL hadde hyret inn Arctic Securities og Carnegie som tilretteleggere for en emisjon på opptil 90 millioner aksjer. Disse aksjene utstedes til en kurs på 3,12 kroner. Som aksjonær i NEL kan du få tegningsretter når en emisjon gjennomføres.

Hva er tegningsretter?

Som aksjonær i selskap kan du få tegningsretter i selskapet når det gjennomføres emisjoner. Målet med en emisjon er ofte å hente inn ny kapital til selskapet. En tegningsrett er tidsbegrenset og du får tilbud om et antall tegningsretter basert på aksjeandelen din.

Les mer om tegningsretter her

Hvis du hadde aksjer i NEL på kontoen din ved børsslutt 28. juni har du fått tildelt tegningsretter. Aksjen ble handlet uten rett til tegningsretter fra og med 29.juni. Èn tegningsrett gir rett til èn aksje. Tegningsrettene gir deg rett til å tegne nye aksjer i NEL til en kurs på 3,12 NOK pr. aksje. For hver aksje du hadde får du 0,01910 tegningsretter.

Tegningsperioden startet 5. september og avsluttes 18. september (17:30).

Slik gjør du

Har du NEL-aksjene dine på en Aksje- og fondskonto og ønsker å benytte deg av tegningsretten din? Legg inn ordren via verdipapirsentralen, eller direkte hos en av tilretteleggerne: Arctic Securities eller Carnegie.

 1. Logg inn på verdipapirsentralens nettside vps.no (Bank ID)
 2. Under «Min konto» gå til «VPS Investortjenester»
 3. Velg Hendelser og deretter Emisjoner/videresalg
 4. Velg riktig verdipapir og fyll inn Bostedskontroll
 5. Les gjennom informasjonen og vilkårene
 6. Fyll inn resterende informasjon
  1. antall aksjer
  2. konto for betaling (Oppgi konto i din dagligbank for å unngå gebyr)
  3. bestillingssted
  4. e-post
 7. Bekreft at du har lest prospektet og registrer betalingen din

Etter registreringen vil aksjene bli tilgjengelig på kontoen din hos Nordnet.

Merk! Har du en bedriftskonto må du tegne deg gjennom en av tilretteleggerne via en tegningsblankett.

Tegn aksjer med Investeringskonto Zero

Har du NEL-aksjene på en Investeringskonto Zero? Da vil tegningsrettene dine være tilgjengelig for deg under «min konto» og «mine corporate actions». Husk at du må ha penger på konto til å dekke beløpet du handler for. Siste svardag er én dag før tegningsperioden går ut.

Les mer om børsnoteringer og emisjoner her

Lykke til med dine tegningsretter og investeringer

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

1
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
William
Gjest
William

Av det jeg forstår er det kun personer bosatt i Norge som kan tegne seg? Stemmer dette?

Nordnets Investorbrev
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert