Nordnetbloggen

Teknisk analyse på nordnet.no

Nå har vi lansert de første teknisk analyse-funksjonene for grafene på nordnet.no. I første omgang lanseres støtte for glidende gjennomsnitt (SMA & EMA) og Bollinger Bands. Mer funksjonalitet og flere tekniske indikatorer som blant annet MACD, RSI og Stochastic jobbes med og kommer fortløpende. Modulen leveres av Highcharts, mens den underliggende dataen kommer fra Morningstar.

Du finner teknisk analyse-indikatorene på alle børsnoterte produkter ved å klikke på TA ved siden av sammenlign-knappen. Velg indikator og hvor mange perioder indikatoren skal vises for. Du kan benytte den samme indikatoren flere ganger (med ulike perioder).

Test de nye funksjonene: bli Nordnet-kunde i dag.

Andre nye funksjoner som er lagt til:

  • Under grafene kan du nå zoome og fokusere på ulike deler av grafen.
  • Du kan ta tak i og dra det valgte området i grafen i ulike retninger.
  • Informasjonsboks med kurs og volum er flyttet til en fast plassering i hjørnet fremfor å følge grafen.
  • Når du ser på grafen med tekniske indikatorer vises grafen som en linje for å gjøre indikatorene mer synlige.

Nedenfor får du en kort gjennomgang av de ulike tekniske indikatorene som er tilgjengelig (SMA, EMA og Bollinger Bands):

SMA

Simple moving average eller glidende gjennomsnitt er kanskje den mest brukte indikatoren i teknisk analyse. Et glidende gjennomsnitt er simpelthen bare snittprisen av en aksje eller en indeks over en gitt periode. Det vanligste periodene å bruke er 50, 100 og 200 dagers glidende gjennomsnitt. For investorer som har en kortere horisont, brukes også 10, 20 og 30 dagers snitt. Det glidende snittet over en periode forteller rett og slett bare hva aksjekursens utvikling sier. Handler man over for eksempel 50 dagers snitt, indikerer dette at aksjen er i et positivt momentum og at siste dagers utvikling har vist at investorene er villig til å gi en høyere pris enn hva som har vært snittet i perioden. Dette fører til at grafen stiger, det igjen er et positivt tegn da aksjen opplever en positiv kjøpsinteresse. Tilsvarende om snittet er over kursutviklingen, indikerer dette at investorene vil gi en lavere pris enn hva som har vært tilfellet for tidligere perioder, og aksjen opplever et større salgspress enn hva tidligere periode har indikert.

Bildet nedenfor viser 50, 100 og 200 dagers glidende snitt. Til venstre i bildet ser vi at aksjen handler over 50, 100 og 200 dagers snitt, som indikerer positiv kjøpsinteresse i aksjen. Tilsvarende ser vi at aksjen over 175 kroner snur ned og bryter både 50, 100 og 200 dagers snitt, som tilsvarer at aksjen er under et salgspress. Dette fører også til at aksjens glidende snitt faller og skaper et dødskryss, da 50 dagers snitt krysser 100 og eventuelt 200 dagers snitt. 200 dagers snitt er mye bruk for langsiktige investorer da dette representerer et års børshandel, ligger aksjen eller indeksen over 200 dagers snitt vil det si at investorene er villige til å betale mer over året for instrumentet.

EMA

Exponential moving average (EMA) er relativt likt SMA, som brukes som en måling av pristrenden over en gitt periode. Det som skiller EMA fra SMA er at EMA legger mer vekt på de kortsiktige dataene i markedet, noe som gjør at man tidligere vil se signaler i forhold til hvordan prisen på instrumentet svinger. Dette gjør at EMA snittet er mer sensitiv til prismomenter som måtte skje på kort sikt i aksjen eller indeksen.

Som vi ser av bildet så får man tidligere en tverrvending av EMA enn SMA, dette grunnet at dataene som beregnes tar mer hensyn til siste tids priskorreksjoner enn hva et vanlig glidende snitt gjør.

Bollinger Bands

Et Bollinger Band består av et 21-dagers glidende gjennomsnitt. Her ser vi også et øvre bånd og et nedre bånd. Disse båndene er 2 standardavvik fra det opprinnelige 21-dagers glidende gjennomsnittet. Standardavvik er et mål på svingninger i markedet, og dette vil føre til at de to båndene vil bevege seg lengre i fra hverandre i takt med om markedet generelt svinger mer. Svinger markedet eller aksjen lite, vil båndene trekke seg sammen, som en konsekvens av lite svingninger. Instrumentet er mye brukt og man kan anslå at en aksjekurs beveger seg innenfor de to båndene i 90 prosent av tilfellene. Bryter kursen på opp- eller nedside, vil dette indikere en positiv eller negativ konsekvens for aksjekursen.

Vi jobber også med å legge til følgende indikatorer.

MACD

Moving average convergence Divergence (MACD) er en av de mest brukte tekniske indikatorene for å forstå markedsutviklingen. Indikatoren tar utgangspunkt i glidende gjennomsnitt og deres innbyrdes forhold. Indikatoren forteller hva slags momentum det er i instrumentet. MACD bygger på det faktum at et hurtig glidende gjennomsnitt reagerer raskere enn et langsomt glidende gjennomsnitt. Ved å sammenligne disse snittene, kan man forutse trendvendinger i et marked eller en aksje. Indikatoren svinger i et intervall med 0 som nøytralverdi. I bildet nedenfor vil du se sammenhengen mellom disse snittene, og 0 punktet.

Som vi ser av bildet så ser vi at aksjen reagerer positivt når den grønne linjen ligger over den røde linjen. Dette er et teknisk kjøpssignal, tilsvarende ser vi at et negativt skifte skjer når den grønne linjen krysser under den røde linjen. Dette indikerer et negativt skifte i aksjen og vi ser at aksjen reagerer ned. Dette er ikke nødvendigvis alltid fasit, og falske signaler kan forekomme, men det er en relativt pålitelig indikator og sier mye om momentet i markedet eller den spesifikke aksje.

MACD

RSI

Relative strengt index eller RSI er også en mye brukt teknisk indikator. Denne er en temperaturmåler på interessen for aksjen. En enkel huskeregel er at RSI handler innenfor et bånd fra 30 til 60. Der under 30 indikerer at aksjen er oversolgt, mens over 60 indikerer det at aksjen er overkjøpt. Ved lavere verdier enn 30 indikerer dette at aksjens salgspress nærmer seg slutten, mens over 60 indikerer at aksjen har opplevd et voldsomt kjøpspress over tid og man skal være mer forsiktig på kort sikt.

RSI

Prøv teknisk analyse på nordnet.no nå.

Det er kostnadsfritt å bli kunde hos Nordnet. Opprett konto i dag.

Se også: Lær mer om teknisk analyse med Investtech

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

12
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Peter Thorner
Gjest
Peter Thorner
Dette er en forbedring men ikke på høyde med hva Netfonds hadde fordi nettfonds data bygget på sanntidsdata slik at man for eksempel kunne se når RSI bikket under 50
Gjest
Gjest
Gjest
På tide å sjekke ut hva Sbanken har av analyseverktøy, kan ikke tyenke meg de er like dårlige som hos DnB
Sharalk
Gjest
Sharalk
Kan dere være så snill å innføre muligheten til logaritmisk skala? Om ikke, er den tekniske analysen desverre nesten uten verdi. Så dette burde være prioritet nummer 1 om dere virkelig ønsker å gi kundene deres en mulighet til å få verdi ut av disse analysene.
Per Magne Lunde
Member
Per Magne Lunde
På nettfonds sine sider ble oppsettet for TA bevart mellom hver gang man gikk inn på sidene. Dette burde dere få til på de nye sidene også, så man slipper å legge inn sine foretrukne verktøy hver gang.
Dag Fredrik Vold
Gjest
Dag Fredrik Vold
Hvorfor ikke bare implementere TradingView sine uslåelige chart med all verdens muligheter for TA? Det vil jeg virkelig anbefale dere. Det hadde garantert blitt mye bedre, og samtidig spart dere for masse tid og penger! Dere kan fremdeles bruke egen datakilde (Morningstar) om dere ønsker det.
Jørn
Gjest
Jørn
Løsningen som Netfonds hadde fungerte veldig bra, enkelt og greit, man fikk den informasjonen man trengte. Pluss de hadde mulighet for dataeksport. Håper dere også får mulighet for dataeksport snarest.
Adrian
Gjest
Adrian
Det hadde vært fint hvis diagrammet kunne gjøres større, da blir det lettere å se topper, bunner m.v.
Frank Pedersen
Gjest
Frank Pedersen
Skjønner bare ikke hvorfor dere ikke bruker det analyseverktøyet dere fikk med fra NTF, det var veldig populært og brukt av mange som savner det. Det virker som dere vil finne opp kruttet på nytt hele veien og så går det bare mye galt.
Rune
Gjest
Rune
Jeg synes alt var bedre hos Netfonds, hvorfor ikke bare vidreføre Netfonds, savner også morgen kommentaren på FB, aldri problemer med innloggingen nos Netfonds, savner….
Stig
Gjest
Stig
Glimrende! Håper fibonacci også blir med etter hvert. Netfonds hadde en meget bra mulighet for teknisk analyse, noe Nordnet burde videreføre.
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert