Nordnetbloggen

Trendbasert investeringsstrategi

Trendbasert investeringsstrategi: Etter å ha publisert innlegget En enkel investeringsstrategi med fantastisk avkastning forrige uke har jeg fått mange tilbakemeldinger. Her kommer derfor en oppdatering hvor strategien er testet på kurshistorikk i flere markeder. Minner også om at årsaken til at jeg trekker dette frem nå er fordi en rekke indekser gav salgssignal på modellen 01. september.

Handelsregelen er enkel

Modellen er en teknisk modell som søker å «time» markedet. Altså med det formål å få med seg mesteparten av oppgangen i gode perioder, men unngå eller endog profitere på perioder med betydelig nedgang. Modellen er en kombinasjon av den tekniske modellen MACD og glidende gjennomsnitt basert på månedlige kurser. Man behøver altså kun å sjekke porteføljen ved månedsslutt for å se om modellen gir signaler. Dette er en latmanns strategi.

Modellen gir et salgssignal om den tekniske momentum-modellen MACD har gitt salgssignal og indeksen stenger under 10 måneders glidende snitt på månedsbasis. Tilsvarende med motsatt fortegn er et kjøpssignal.

Det er brukt månedsdiagram på kursene, MACD med parameterne 20 9 og 7 (evt. bruk standard), og 10 måneders glidende gjennomsnitt. Slike modeller er tilgjengelige i Infront, samt på en rekke webverktøy for teknisk analyse som f.eks. BigCharts.

Strategiene vi har testet er:

  1. Sitt investert hele tiden (buy and hold)
  2. Gå cash når modell gir salgssignal og avvent kjøpssignal
  3. Gå short når modell gir salgssignal. Long ved kjøpssignal

Oslo Børs OBX Indeks

Oslo Børs OBX indeks (Total Return) med historikk tilbake til 1990. Gjennomsnittlig årlig avkastning 10,55%, standardavvik årlig avkastning 28,04%. Dvs at 2/3 av årene har gitt 10,55% +/-28% avk.

 Samlet avkastning  Største nedgang/tap
 Kjøp og hold indeksen  405% -65% 2007-09
 Gå cash ved salgssignal  1588%  -10% mars/jun 12
 Veksle mellom long og short  3059%  -11,1% jun/aug 12

Stockholm OMXS30 Indeks

Stockholm OMX indeks (prisindeks, inkluderer ikke utbytter) med historikk tilbake til 1992.

 Samlet avkastning  Største nedgang/tap
 Kjøp og hold indeksen  740% -70% 2000-03
 Gå cash ved salgssignal  2611%  -11%
 Veksle mellom long og short  3999%  -18%

Tyske DAX Indeks

Tyske DAX indeks (Total Return) med historikk tilbake til 1992. Gjennomsnittlig avkastning 11,72%, standardavvik 23,96% (vesentlig lavere enn Oslo Børs).

 Samlet avkastning  Største nedgang/tap
 Kjøp og hold indeksen  544% -71% 2000-03
 Gå cash ved salgssignal  1280%  Ingen tap
 Veksle mellom long og short  1572%  -18%

USA S&P 500

Amerikanske S&P 500 indeks historikk tilbake til 1990. Gjennomsnittlig årlig avkastning 11,89% (inkludert reinvesterte utbytter). Standardavvik 17,7% (vesentlig lavere enn alle andre nevnte indekser).

 Samlet avkastning  Største nedgang/tap
 Kjøp og hold indeksen  838% -55% 2007-09
 Gå cash ved salgssignal  1390%  Ingen tap
 Veksle mellom long og short  1392%  -19%

Konklusjoner

Historiske resultater er ingen garanti for fremtidige resultater, men vi ser uansett noen interessante og ikke ulogiske poenger i tallmaterialet.

  1. Å gå ut og inn av markedet har gitt vesentlig bedre avkastning enn å sitte hele tiden.
  2. Å gå ut av markedet ved salgssignal, og sitte på kontanter inntil kjøpssignal igjen gis er sterkt risikoreduserende og har sjelden/aldri innebært et betydelig «tap».
  3. Å gå ut- og inn av markedet eller veksle long/short fungerer best i de markedene som svinger mest, og ikke uventet er dette Oslo Børs, det minste aksjemarkedet i testen, og kjent som et boom og bust marked.

Disclaimer: Dette er ikke å se på som en investeringsanbefaling, men som et innspill til ettertanke for de med interesse for sånt. Enhver må finne en investeringsstrategi som passer for seg selv med hensyn på risiko, kompetanse, tidshorisont og liknende. Vi har ikke beregnet avkastning inkludert renter og kurtasje, og heller ikke sett på utbytter spesielt. Dette vil uansett ikke påvirke resultatene nevneverdig.

Kursdiagrammet øverst er fra Infront.

_________________________________

PS: Mine innlegg er ment å gi informasjon og innsikt, og er ikke å tolke som en direkte kjøps- eller salgsanbefaling. Posisjoner man tar i markedet må tilpasses den enkelte type investor/sparer.

Les gjerne også Sparevettreglene og Investorvettreglene for mine kommentarer på investoradferd. Forfatteren har selv posisjoner i aksjer og fond i markedet, og kan ha posisjoner i verdipapirer eller markeder som er omtalt. Undertegnede er underlagt regler for egenhandel av verdipapirer som ansatt i svenskregistrert finansforetak.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert