Nordnetbloggen

Tull om aksjeavgift

Saken om aksjeavgift er (heldigvis) i ferd med å ebbe ut av nyhetsbildet, men jeg kan ikke la være å kommentere den. Finanskriseutvalget har blant annet diskutert muligheten for å innføre en aksjeavgift for å forhindre evt fremtidige kriser i aksjemarkedet. Dette er så dumt at jeg nesten mangler ord. Øystein Stray Spetalen ønsker heller en avgift på «dumme» uttalelser, og jeg må si meg enig med han. Forslaget er rett og slett en presis illustrasjon på den manglende kunnskap som i dag finnes om aksjesparernes hverdag. En aksjeavgift vil ikke bidra til at investorer tar mindre risiko, snarere tvert imot. Avgiften vil føre til mindre handel (dårligere likviditet), større feilprising av selskaper, færre børsnoteringer på Oslo Børs, og mer handel i utlandet. Som Peter Warren presist oppsummerte det; dette er kjempe-ide dersom man ønsker å flytte finansnæringen ut av landet, og gjøre Oslo Børs om til et museum. Bare debatten om en aksjeavgift i seg selv skremmer utenlandske investorer fra den norske børsen. For norske private aksjesparere så er rammevilkårene allerede kompliserte nok; Dagens skatteregler for beskattning av gevinst/tap, skjemavelde m.m skremmer privatpersoner bort fra børsen. I stedet for flere transaksjonskostnader og økt kompleksitet bør heller myndighetene se på hvordan hverdagen til private aksjesparere kan gjøres enda enklere!

//Anders

Anders Skar
Anders Skar
Norgesjef Nordnet

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert