Nordnetbloggen
Bjørn Erik Sættem
Spareøkonom

Utbyttefond: lavere risiko, samme avkastning

Er du ute etter en investering som normalt gir mindre svingninger enn aksjemarkedet for øvrig, men like god avkastning? Da kan utbytteaksjer, utbyttefond eller utbytte-ETFer være aktuelt.  

Vi har hatt flere blogginnlegg om å kjøpe utbytteaksjer som en del av en aksjeportefølje. I dette innlegget vil jeg se nærmere på utbyttefond og utbytte-ETFer.

Utbyttefond er lite kjent i Norge. I dag finnes det kun to norskregistrere fond som markedsfører seg som utbyttefond, nemlig Landkreditt Utbytte og SR Utbytte. Jeg vil komme tilbake til disse fondene.

Går du ut over landets grenser finner du mange såkalte dividend funds, og går du videre til ETF-markedet er utvalget nærmest uendelig. Et søk på «dividend» på Nordnet.no gir 196 treff i kategorien Tracker-sertifikater, som ETFer betegnes som. På slutten av dette innlegget får du vite mer om hvordan du finner frem i ETF-jungelen.

Lavere risiko, samme avkastning

Utbytteaksjer er ofte trauste, modne verdiselskaper med sterk balanse og stabile overskudd – og som dermed kan utbetale stabile og høye utbytter. Av den grunn svinger ofte typiske utbytteaksjer mindre enn børsen for øvrig.

Jeg tok en prat med forvalteren av det globale faktorfondet Storebrand Global Multifactor, Andreas Poole, om faktoren «utbytte». Han er blant forvalterne i Norge som kan mest om faktorforvaltning.

Poole forteller at utbytte er en av flere underkategorier i sekkeposten «verdifaktorer». Vi ser for eksempel at selskaper som scorer høyt på verdifaktoren ofte er utbytteaksjer.

Utbytte er normalt mer defensiv enn andre verdifaktorer som P/E og P/B (pris/inntjening og pris/bok). Det kan forklares ved at selskaper som scorer bra på utbytte faktisk betaler ut pengene til aksjonærer fremfor å benytte overskudd til å finansiere vekst, noe som er en defensiv vekststrategi, forteller Poole.

Figuren nedenfor viser langsiktig utvikling for amerikanske utbytteaksjer (rød linje) sammen med andre verdifaktorer og USA-børsen (sort linje). Som vi ser fremstår utbyttefaktoren som mer defensiv enn andre verdifaktorer, siden utbyttefaktoren er den verdifaktoren som har gitt svakest utvikling siste tiårene.

Forklaring til grafen: Grafen viser utviklingen i ulike verdifaktorer på USA-børsen i perioden juli 1951 til juli 2011. Blå linje: B to M: Pris/Bok (invertert), Mørk rød linje: E to P: Pris/Inntjening (invertert), Grønn linje: CF to P: Pris/Cashflow (invertert), Rød linje: HiDiv: utbytteaksjer (høyt utbytte), Sort linje: Mkt: Markedet ved USA-børsen. Kilde: Storebrand, Ken French,Rick Ferri – US data juli 1951-juli 2011, 30% beste på hver faktor, no costs.

Figuren viser at utbyttefaktoren har prestert bedre enn markedet siste 50-60 årene, men svakest av verdifaktorene. De siste 4-5 årene (som riktignok ikke er med i grafen) har utbyttefaktoren riktignok gitt svakere avkastning enn børsen før øvrig.

To norske utbyttefond

Jeg har kun funnet to norskregistrerte utbyttefond:

Landkreditt Utbytte: Fondet investerer i utbyttebetalende norske aksjer og egenkapitalbevis. Fondet har fem stjerner hos Morningstar og ligger i tetsjiktet på risikojustert avkastning blant norske aksjefond siste 1, 3 og 5 år. Fondet har lavere svingninger enn de fleste andre norske aksjefond (standardavvik: 7,9 %, Sharpe ratio: 1,74), men har likevel slått indeksen de fleste årene. De små svingningene skyldes dels at fondet har mye sparebanker i porteføljen, og de kan beskrives som «trauste og kjedelige utbyttemaskiner». Fondet har hele 60 % av porteføljen i norske bank- og finansaksjer, som har gjort det bedre enn hovedindeksen de siste årene, så prestasjonene må selvsagt ses i lys av dette. Fondet har relativt lave kostnader, 1,5 % årlig.  Les mer om fondet på Nordnets sider. 

SR Utbytte: SR-Utbytte er er norsk / internasjonalt aksjefond fra Sparebank1 SR-Bank som investerer i selskaper med høyt utbytte. Referanseindeksen er 50 % OSEBX og 50 % MSCI World. Fondet har fire stjerner hos Morningstar og årlige kostnader på 1,75 %. Fondet selges p.t ikke på Nordnets plattform. Les mer om fondet på Moringstar.

Utallige ETFer med utbyttestrategi

Ønsker du et bedre utvalg av utbyttefond, må du se utenfor landets grenser. I ETF-markedet er tilbudet nærmest uendelig. Men det er ikke så enkelt å få oversikten over de ulike ETF-ene. Den enkleste måte å finne disse er å søke de opp på Google, eller via amerikanske ETF-portaler som ETF-Database. Sistnevnte har en meget bra søkemotor for å finne riktig fond. Her er for eksempel en liste over de 219 (!) beste dividend-ETFene målt etter avkastning siste 3 år.

Du kan deretter søke på fondets navn hos Nordnet, og handle de. Obs: Husk at ETFer handles på samme måte som en vanlig aksje, og således må kjøpes når markedet de handles i er åpent. ETFer følger som regel ulike indekser og har normalt lavere kostnader enn aktive aksjefond. Se ETF-guiden for mer informasjon om ETFer.

Vil du lære mer om utbyttefond og utbyttestrategier, så publiserte Morningstar en 30 siders analyse (på engelsk) om dette temaet i fjor høst.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Nordnets Investorbrev
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert