Nordnetbloggen

Velg riktig indeksfond

Indeksfond bør være fundamentet i en fondsportefølje. Indeksfond sikrer deg markedets avkastning til en lav pris. Men hvilke indeksfond skal du velge?

Historien viser at de fleste aktive aksjefond har problemer med å slå indeksen etter kostnader. Derfor har det blitt mer og mer populært å velge indeksfond. Et indeksfond er kort fortalt et aksjefond som følger en bestemt indeks og forsøker å kopiere avkastningen til indeksen.

Det er imidlertid forskjell på indeksfond. Spesielt er det mange varianter av globale indeksfond. Skal du velge et globalt indeksfond som inkluderer vekstmarkeder? Skal fondet være valutasikret? Eller hva med et globalt SMB-indeksfond eller et lavbeta-indeksfond?

I tabellen nedenfor har jeg listet opp de aller fleste indeksfondene som selges i Norge, med tilhørende kostnader, avkastning, referanseindeks (ifølge KIID-dokument) og forvaltningskapital. Avkastningstall er annualisert og pr 31.05.19. Kilde: Nordnet og Morningstar Direct. Merk: løpende kostnader er oppdatert per 20.10.19 pga KLPs priskutt på syv fond. Alle fondene er retailfond med lave minsteinnskudd.

Navn / RegionLøpende kostnaderAvkastning 1 årAvkastning 3 årAvkastning 5 årReferanseindeksForvaltningskapital (mrd)
Norge
Nordnet Superfondet Norge0,00-2,3112,22Oslo Børs OBX-indeks1,9
Alfred Berg Indeks Classic0,19-2,7011,267,04Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)1,5
Storebrand Indeks – Norge A0,20-2,4611,467,01Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)6,3
KLP AksjeNorge Indeks II0,18-2,7111,246,88Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)2,2
DNB Norge Indeks0,21-2,8611,076,76Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX)5,4
Global
KLP AksjeGlobal Indeks V0,186,47KLP WRLD NOK1,5
DNB Global Indeks0,216,4610,2513,58MSCI World NR USD25,3
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I0,2711,598,0413,39KLP World NOK25,0
KLP AksjeGlobal Indeks IV A (valutasikret)0,25-0,198,636,88KLP WRLD HNK3,1
KLP AksjeVerden Indeks0,255,2210,3413,09KLP All Country World3,3
Storebrand Indeks – Alle Markeder A0,305,4210,4413,17MSCI ACWI NR USD2,5
KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks II0,33-2,21KLP World Small Cap NOK4,3
Handelsbanken Global Index Crit0,405,9410,9313,43Solactive ISS ESG Global Mrkt31,5
Handelsbanken Gl Småbolag Ind Crit0,60-0,98Solactive ISS ESG Dev Mrkt7,8
Norden
Nordnet Superfonden Danmark0,000,233,07OMX Copenhagen 25 GI PR DKK0,6
Nordnet Superfonden Sverige0,002,338,787,23NASDAQ OMX Stockholm Benchmark2,3
Nordnet Superrahasto Suomi0,00-6,349,76NASDAQ OMX Helsinki 25 TR EUR0,2
DNB Norden Indeks A0,220,77VINX Benchmark Cap NR NOK2,1
KLP AksjeNorden Indeks0,180,776,059,16VINX Benchmark Cap TR NOK3,3
Europa
Handelsbanken Europa Ind Crit 0,201,205,887,44Solactive ISS ESG Screened Europe10,2
KLP AksjeEuropa Indeks III0,202,387,30KLP Europe0,7
DNB Europa Indeks0,211,866,876,42MSCI Europe NR EUR0,9
KLP AksjeEuropa Indeks IV (valutasikr.)0,231,068,59KLP Europa HNK0,4
Öhman Etisk Index Europa0,683,219,616,77MSCI Europe NR EUR1,5
Vekstmarkeder
KLP AksjeFremvoksende Mark. Indeks II0,28-3,0711,019,48KLP Emerging Markets1,0
DNB Global Emerging Markets Indeks A0,33-3,39MSCI EM NR USD0,7
Storebrand Indeks – Nye Markeder A0,40-1,8510,838,99MSCI EM NR USD1,3
USA
Handelsbanken USA Ind Crit A1 NOK0,2011,3613,3417,80Solactive ISS ESG Screened USA16,0
KLP AksjeUSA Indeks III0,2010,06KLP USA1,7
DNB USA Indeks0,228,5312,1716,36MSCI USA NR USD0,4
KLP AksjeUSA Indeks IV0,230,92KLP USA HNK0,3
Öhman Etisk Index USA A0,6613,4316,5217,05MSCI USA NR USD4,1

Fire valg

Når du skal velge indeksfond, er det fire faktorer du bør vurdere.

1. Region

Det første valget er hvilken region du ønsker å investere i. Ønsker du lavest mulig risiko innenfor aksjefondskategorien bør du velge et globalt indeksfond. Da får du bredest mulig eksponering og spredning av sparepengene dine.

Ønsker du eksponering mot norske aksjer, skal du velge et indeksfond som investerer på Oslo Børs. Et aksjefond som investerer på (lille) Oslo Børs svinger normalt mer enn et globalt aksjefond, både opp og ned.

Uansett hva du velger, bør du være oppmerksom på at indeksfond som investerer i samme region eller land kan følge ulike indekser. La oss ta globalfond som eksempel, hvor forskjellene er størst:

  • Det mest vanlige er globale indeksfond som følger Verdensindeksen (f eks MSCI World, som består av over 1600 selskaper), som dekker utviklede markeder. Dette utgjør ca 90 % av verdens børsverdier. De resterende 10 prosentene er vekstmarkeder – som Kina, Sør Korea, India og Brasil. KLP AksjeGlobal Indeks V og DNB Global Indeks er to slike globale indeksfond.
  • Ønsker du et globalt indeksfond som inkluderer vekstmarkeder, må du velge et fond som følger en «Hele verden-» eller «All Country World-indeks». Storebrand Indeks Alle Markeder og KLP AksjeVerden Indeks er to slike All Countries-fond. MSCI All Country-indeks består av over 2800 selskaper.
  • I valget mellom et globalt indeksfond med og uten vekstmarkeder vil jeg generelt anbefale å kjøpe et bredest mulig fond, altså et All Countries-fond. De siste 5 og 10 årene har imidlertid et slikt indeksfond gitt ca 0,5 % lavere årlig avkastning enn et globalt indeksfond som ikke inkluderer vekstmarkeder. Dette skyldes at vekstmarkeder har gjort det relativt svakt i denne perioden. Den foregående tiårsperioden var det motsatt. Jeg velger å tro at man vil få en litt høyere avkastning på lang sikt ved å inkludere vekstmarkeder i en global fondsportefølje, siden vekstmarkeder vokser mer enn utviklede markeder – og dette bør slå ut i aksjekurser på virkelig lang sikt. (Litt underlig er det at risikoen, målt ved standardavvik, har vært marginalt høyere for et All Conutries-indeksfond. Dette skyldes at vekstmarkeder svinger mer, og har relativt høy korrelasjon med utviklede markeder.)
  • Om ikke det er nok valg: KLP tilbyr også globale indeksfond som investerer i SMB-sektoren (KLP AksjeGlobal Small Cap Indeks) samt globale indeksfond som investerer i selskaper som svinger mindre enn gjennomsnittet (KLP AksjeGlobal LavBeta). Sistnevnte er ment å ha noe lavere risiko enn andre globale indeksfond, mens Small Cap-indeksfond har normalt noe høyere risiko.

2. Kostnader

Det er alltid en fordel med lavest mulig kostnader i et fond. Indeksfondene i denne listen har gjennomsnittlig løpende kostnader på 0,25 % – det er lavt. Norske og nordiske indeksfond kan du til og med få helt uten kostnader, men da må du være kunde i Nordnet: Nordnet Superfondet Norge / Sverige / Danmark / Finland. I andre siden av skalaen finner du Öhmans etiske Europa og USA-indeksfond, med 0,66-0,68 % årlig kostnad. Det er dyrt for indeksfond.

I starten av året reduserte DNB prisene på sine indeksfond, stort sett fra 0,3 % til 0,2 %. Dermed ligger nå DNB omtrent på nivå med KLP – som de to aktørene med lavest pris på indeksfond som tilbys alle. Storebrand og Handelsbanken er marginalt dyrere hvis vi regner et gjennomsnitt.

3. Valutasikring

Flere forvaltere, spesielt KLP, har opprettet valutasikrede varianter av deres internasjonale indeksfond de siste årene. Fordelen med et valutasikret fond er at du unngår valutarisiko, og er kun eksponert for utviklingen i den aktuelle aksjeindeksen. De siste årene har kundene fått vesentlig lavere avkastning ved å valutasikre fondet, siden norske kroner har svekket seg mot valutaer som dollar og euro. Siste fem årene har du fått hele 6-7 prosentpoeng lavere årlig avkastning ved å velge et valutasikret globalt indeksfond!

Om man skal velge en valutasikret variant eller ikke, er et spørsmål for viderekomne. Småsparere bør holde seg til den ordinære varianten, som ikke er valutasikret, mener jeg. Det har marginalt lavere kostnader.

På lang sikt skal det ikke lønne seg å velge et valutasikret aksjefond fremfor det samme fondet uten valutasikring, siden valutasikring koster litt ekstra, typisk 0,03-0,1 % mer. På lang sikt er valutasikring et nullsumspill. Men i perioder kan du tjene eller tape på å valutasikre fondet. Om du tror, som de fleste eksperter, at norske kroner skal styrke seg på mellomlang/lang sikt, kan det være smart å velge valutasikring de nærmeste årene.

4. Historisk avkastning

Som du ser av tabellen er det ørsmå forskjeller i avkastningen til indeksfond som følger den samme indeksen. Man skulle tro at forskjellen kun skyldes forskjeller i kostnader, men det er ikke så enkelt. Indeksforvaltning er nemlig et håndverk. Forvalter kan velge om han vil eie alle aksjene i indeksen eller kun et utvalg. Han kan velge hvor ofte han vil kjøpe og selge aksjer, og dermed tillate mindre avvik fra indeks. Forvalter må gjøre en avveining mellom å speile indeksen perfekt – og dermed ha null avvik fra indeks – og å holde transaksjonskostnadene nede.

Noen forvaltere, som KLP og Storebrand, har dessuten strengere utelukkelseskriterier enn andre, og har derfor tatt ut noen aksjer fra indeksfondet. KLP har frem til nå brukt egne referanseindekser for sine indeksfond, som justerer for KLPs utelukkelser. 1. juli 2019 endrer KLP praksisen, og vil fremover bruke MSCI sine standardindekser. Selve forvaltningen av indeksfondene blir i liten grad berørt av endringen, men den rapporterte differanseavkastningen vil fremover reflektere bidraget fra de ekskluderte selskapene, opplyser selskapet.

Man ser også forskjeller i hvordan forvalter posisjonerer seg foran en endring i sammensetningen i indeksen. Forvaltere kan også tjene litt ekstra på utlån av aksjer. Noen indeksforvaltere er rett og slett litt bedre enn andre, men forskjellene mellom indeksfond som følger samme referanseindeks er kun noen hundredels eller noen tidels prosentpoeng.

Ved å se nærmere på avkastningstallene til fondene som følger samme referanseindeks kan man se følgende:

  • Blant norske indeksfond som følger Hovedindeksen har Storebrand gjort det marginalt bedre enn konkurrentene, KLP, DNB og Alfred Berg.
  • Blant globale indeksfond som følger All Countries-indeksen har Storebrand gjort det marginalt bedre enn KLP.
  • Blant europeiske indeksfond som følger MSCI Europe-indeksen har KLP gjort det marginalt bedre enn DNB.
  • Blant vekstmarked-indeksfond som følger MSCI-EM-indeksen har KLP gjort det marginalt bedre enn Storebrand på 3 og 5 års sikt, mens Storebrand har gjort det noe bedre på ett års sikt.

Konklusjon: Forskjellene i kostnader og avkastning mellom de ulike indeksfondforvalterne er små innenfor samme region – og naturlig nok mye mindre enn mellom aktive forvaltere. Det er derfor ikke så viktig om du velger et indeksfond fra KLP, Storebrand, DNB eller noen av de andre. Det viktigste valget du når du skal kjøpe indeksfond er hvilken region du skal investere i (Norge, Vekstmarkeder, Verden etc).

PS: Et alternativ til indeksfond er Exchange Traded Funds (ETF), eller børshandlede indeksfond. ETFer handles som aksjer på en børs. Fordelen med ETF er at de har veldig god likviditet, og handles på sekundet – samt at utvalget er enormt. Kostnadene er som regel på nivå med, eller noe lavere enn, ordinære indeksfond, men du må også betale kurtasje (og spread) ved kjøp og salg.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

4
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Andreas
Gjest
Andreas
Hei, når skal Nordnet slutte å ta betalt for valutatransaksjoner? Dette er en meningsløs skjult kostnad som alle kunder tar når de ikke handler verdipapir i norske kroner. Ikke kan man selv overføre valuta i annen mynt enn norsk til Nordnet heller. En automatisk pengetransaksjon i bank bør være gratis og benytte interbankverdiene. Nyere fintech selskap har dette, og Nordnet bør etterkomme dette snarest før den allmenne menigheten blir obs på hvor mye dette utgjør av utgifter.
Nordnet
Blogger
Nordnet
Hei, Det er alltid en kostnad (spread) ved å gå fra en valuta til en annen. På Aksje- og fondskonto kan man unngå veksling da man kan aktivere valutakontoer. Påslaget ved manuell veksling er da kun 0,075%. Men på ordinære fond som handles i annen valuta, eller ved handel av verdipapirer i annen valuta i andre kontotyper enn Aksje- og fondskonto, er det påslaget på 0,25% som gjelder. Enn så lenge har dette vært komkurransedyktig, men vi vil selvsagt følge med utviklingen.
Vidde
Gjest
Vidde
Bra innlegg. Jeg stusser imidlertid litt på at du kaller KLP AksjeGlobal LavBeta I for et indeksfond. Jeg mener dette er et faktorfond (lav beta/volatilitet er én av faktorene som typisk brukes av mange faktorfond, blant annet Storebrand Global Multifactor). Dette fondet er vel også relativt nylig blitt endret, slik at det nå heter KLP AksjeGlobal Flerfaktor. Se her: https://www.klp.no/sparing-og-fond/spar-i-fond/velg-fond
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert