Nordnetbloggen
Mads Johannesen

Demografi og aksjer- tjen penger på økt befolkningsvekst!

Jeg har i den siste tiden lest mye om sammensetningen av mennesker på jorden. Akkurat hvorfor jeg har lest meg opp på dette samhandler med min tilnærming til å være en trend-investor. Befolkningsveksten i verden er på vei opp, dette er en langsiktig trend som bare ser ut til å tilta. Så hvordan kan DU som aksjonær nyte godt av dette?

 I år 1900 var vi 1,6 milliarder mennesker på denne jord. Dette fordelte seg med 60% Asia, 25% Europa (inkludert Russland), 5% Nord-Amerika, 4,5% Afrika og resterende var 5,5%. OK, dette høres jo greit ut og man skulle jo tro sammensetningen i dag er omtrent det samme? Vel, det er en sannhet med modifikasjoner. I år 2000 bestod verdens befolkning av 54% Asiater, Europeere inkludert Russland tilsvarte 14%, Afrikanere 10%, Nord-Amerikanere 5%, Latin-Amerikanere og Karibien 8% resterende 9%.

Ikke så veldig forskjellig tenker du? Ved første øyekast ser det kanskje ikke så forskjellig ut.

Faktumet er at vi har fra år 1900 til år 2010 har gått fra å være 1,6 milliarder mennesker til å bli 6,9 milliarder mennesker på denne jorden. Det er over 4 ganger’n i vekst på ca 100 år! Hva kan man så dra ut i fra disse tallene? Jo, vi ser at Afrika har over doblet sin befolkning i løpet av disse årene, Europa inklusive Russland har falt med over 10% i disse årene. Asia har, justert for en noe annen sammensetning av områder/land i verden også vokst til sammenligning med år 1900.

befolkningsvekst-nordnet

Jeg skal ikke forklare hele hendelsesløpet fra år 1900 til i dag, men det er hvert å merke seg at i løpet av disse 100 årene har vi som mennesker, i kraft av industrielle revolusjoner og økt levestandard hugget ned omtrent 50% av verdens tilgjengelige skogressurser- for å produsere varer og tjenester som vi i spesielt den vestlige verden har bruk for. Dette er noe å merke seg, spesielt for de som er engasjert i klimadiskusjonen, men den skal jeg ikke ta her.

Et annet interessant tema og som er mye av grunnen til at vi har fått denne enorme befolkningsveksten i verden er den forventede levealderen. I år 1900 var den forventede levealderen i industrialiserte land på 45 år og 25 år i utviklingsland. I år 2000 var forventet levealder til sammenligning 73 år i industrialiserte og 61 år i utviklingsland. Hva kommer dette av? Jo, man kan oppsummere en relativt kompleks forklaring med et eneste ord: Teknologi. Det er den teknologiske utviklingen som har bidratt til at vi som mennesker kan forvente å leve omtrent dobbelt så lenge i snitt i dag, kontra år 1900.

Så, hvordan skal du som aksjonær tenke når verden ser slik ut per i dag? Jo, man må se på de sektorene som på sikt vil tjene på at vi til stadighet vil bli flere mennesker på jorden. Det blir flere munner å mette, flere lands økonomier vil ta steget fra å være utviklingsland til å bli såkalt industrialiserte land som vi i Europa er vant med og vi vil bli mye eldre enn før. Under vil jeg skrive litt om sektorer jeg tror vil gå gode tider i møte fremover.

Helsesektoren

Mye av grunnen til at vi er blitt eldre, er nettopp utviklingen innenfor helsesektoren. Det blir til stadighet utviklet medisiner som kurerer kreft, kronisk sykdom og andre plager som tidligere har vært til stor bekymring for oss mennesker. På de skandinaviske børsene kan man nevne, Novo Nordisk, Medistim, Weifa, Photocure og Nordic Nanovector som alle har en god markedsposisjon i sine respektive markeder.

Energisektoren

Et kjent faktum for at et land skal bevege seg fremover er tilgangen på energi. Jo mer tilgang man har på ulike typer energi, jo mer vekst vil man kunne skape. Her er vi i dag i et slags brytningspunkt mellom den tradisjonelle ikke-fornybare energien og den nye «grønne» energien. Hva som blir den primære energikilden frem i tid er ikke jeg skikket til å gi noe spesifikk forklaring på. Det eneste jeg vet er at ved en såpass lav oljepris som vi er vitne til i dag, vil det ikke være lønnsomt å satse på fornybare energikilder enda. Selskaper som vil fortsette å nyte godt av industrialiseringen vil derfor være typiske store energikonglomerater som Statoil, Exon Mobil, Total og BP. Om man er av den mer miljøvennlige investoren så synes jeg personlig etter noe reisevirksomhet rundt om i verden at solsektoren ser ut til å kanskje på sikt være den mest lønnsomme energikilden fra det mer fornybare. På Oslo Børs har vi Scatec Solar som er godt posisjonert for videre vekst her.

Konsum og matvaresektoren

Det er alfa omega for et land i vekst og kunne supplere sin befolkning med mat og drikke. Forskjellen på et land som er i utvikling og et industrielt land er at man bare fordeler utvalget av mat forskjellig. Med dette mener jeg at jo bedre råd man har, jo større mulighet har man å velge sunne og helsemessig gunstige matvarer for seg og sine nærmeste. Man vil se en vridning fra å kun spise ris og frukt, til å spise mer variert og inkludere kjøtt, fisk og fugl som primære proteinkilder. På Oslo Børs har vi flere slike selskaper, her kan man nevne hele laksesektoren og Orkla. Internasjonalt er det de store konglomeratene som Unilever og Kellogs for å nevne noen.

Infrastruktur og eiendom

Mye av grunnlaget til et land er lagt om man har et godt veinett og mulighet for å bevege seg over store avstander relativt enkelt med bil eller andre former for transport. For å illustrere et bilde: Afrika har kanskje verdens beste tilgang på naturresurser, derav skulle en tro at dette var en av de mest dominerende økonomiene i verden, det er det ikke. Mye av grunnen til dette er den dårlige infrastrukturen, det hjelper ikke å ha all verdens tilgang på råvarer om man ikke kan frakte dette til der det behøves. Selskaper som er godt posisjonert i denne sektoren på Oslo Børs er i alle fall: NRC Group, Veidekke og Skanska. Et annet tips er å se på S&P global Infrastructure index, som innehar de større selskapene i verden.

Transport og logistikk

I en voksende verden vil man alltid ha behov for å transportere varer og tjenester. Transport og logistikk er særs viktig for en industrialisering av et hvert land. For å kunne vokse må man få tilført en del varer samtidig som man er avhengig av å få eksportert sitt lands varer til andre som måtte ha behov for dette.  Innenfor transportsektoren er det mange aktører å ta i og jeg velger her kun ut et knippe: Golden Ocean, Frontline, DSV, FedEX og til dels Amazon.

Drikkevarer

«Uten mat og drikke, duger helten ikke» har vi kanskje hørt fra vi vokste opp, dette uttrykket er noen av de bedre jeg har hørt oppgjennom, fordi det er helt sant. Vi som mennesker har behov for både mat og drikke for å eksistere. Om mulig er det enda viktigere å få tilført nok væske for at vi skal opprettholde god helse. Selskaper som er godt eksponert både innenfor vann og leskedrikksektoren er: Coca-Cola, Pepsico, York Water Co og SJW Corp. De to siste selskapene selger altså vann, tro det eller ei, det er en knapphetsfaktor for mange land.

I dette innlegget har jeg listet opp mine tanker om verdens befolkningsvekst. Akkurat hvilken sektor som vil gjøre det best, vil bare tiden vise. En ting som i alle fall er sikkert er at vi blir stadig flere mennesker på jorden, og selv om dette kan bety problemer i forhold til tilgang på ressurser, vil det også begi uante muligheter, både for deg som aksjonær, men også for verden som helhet.


«The power of population is indefinitely greater than the power in the earth to produce subsistence for man»
Thomas Malthus  

 

Disclaimer: Mine innlegg skal på ingen måte tolkes som kjøps- eller salgsanbefalinger, men snarere som å gi leseren en innsikt og kunnskap i om sparing og investeringer. Jeg eier selv ingen aksjer i selskapene som jeg her nevner.

 

Følg meg gjerne på Shareville: Madsjohan eller Twittermads_joe

 

Linkedin

 

Du kan også abonnere på mine innlegg her

 

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Skriv en kommentar

Vær den første som kommenterer

avatar
wpDiscuz
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.