Nordnetbloggen

WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ Norge uke 34, 2015.  Investtech.com

Se arkiv WebTV+ >>

 

Morgenrapport Norge:

Hovedindeksen falt 3.7 prosent i forrige uke, og har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Ved en videre korreksjon ligger det støtte ved 607 poeng, mens det nå er motstand ved 621 poeng.

Den kortsiktige hausseindeksen har falt tilbake siste uke og ligger på 33 poeng. Dette indikerer en overvekt av pessimister på kort sikt. Den langsiktige indeksen ligger rundt 45 poeng og indikerer at det er en liten overvekt pessimister blant de langsiktige investorene på Oslo Børs.

Handelsaktiviteten blant innsiderne i de børsnoterte selskapene har tatt seg noe opp igjen den siste tiden, etter at flere selskaper har lagt fram kvartalsresultatet. Likevel er det bare rapportert 32 innsidehandler den siste måneden, hvorav 22 kjøp. Kjøpsandelen på månedsbasis blir dermed 69 prosent. De fleste av innsiderne som handler, og som kjenner de fundamentale forholdene i egne selskaper godt, synes dermed å tro på videre kursoppgang.

Siden 1983 har Oslo Børs i gjennomsnitt falt 0,5 prosent i august og 1,7 prosent i september, mens slutten av året har vært en positiv periode.

Konklusjon: Hovedindeksen er nøytral på mellomlang sikt (1-6 måneder).

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, Analytiker i Investtech

 

Ukens teknisk positive aksje – Sparebank 1 Nord-Norge:

Sparebank 1 Nord-Norge ligger i en stigende trend og videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte mot gulvet i trendkanalen. Kursen har imidlertid brutt et støttenivå på kort sikt og gitt salgssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved ca 38.80 kroner og motstand ved ca 45.00 kroner. Volumbalansen er positiv og styrker aksjen på kort sikt. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

—————–

Investeringsanbefalingen(e) er utarbeidet av Investtech.com AS («Investtech»). Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til rådene / signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av investeringsanbefalingen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Skriv en kommentar

avatar
Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert