Nordnetbloggen

WebTV+ Markedsrapport Investtech

Denne artikkelen er fra samarbeidspartneren vår.

WebTV+ Norge uke 9, 2017. $OSEBX #NONG

I ukens WebTV+ fra Investtech ser vi på Oslo Børs og Sparebank 1 Nord-Norge. #NONG

Se arkiv WebTV+ >>

 

Morgenrapport 27. februar:

Hovedindeksen har brutt gulvet i en stigende trendkanal. Dette signaliserer i første omgang en svakere stigningstakt. Indeksen har støtte på kort sikt ved 686 poeng og rundt 630 poeng på lang sikt. Det ligger motstand over dagens nivå ved 710 poeng.

De kortsiktige og langsiktige hausseindeksene er henholdsvis 46 og 72 poeng. Dette indikerer tilnærmet likevekt mellom optimister og pessimister blant de kortsiktige investorene, men en klar overvekt av optimister blant de langsiktige investorene.

Skrevet av Asbjørn Taugbøl, analytiker i Investtech

 

Ukens aksje: Sparebank 1 Nord-Norge

Sparebank 1 Nord-Norge ligger i en stigende trend og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har støtte ved ca 53.00 kroner. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som er et tidlig signal om mulig trendbrudd ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt.

 

 

—————–

Analysene er utarbeidet av Investtech.com AS («Investtech») i henhold til Investtechs retningslinjer og disclaimer. Analysene skal anses som inspirasjonskilde og markedsføring, og bygger på kilder som Investtech anser som troverdige. Investtech garanterer ikke fullstendigheten eller riktigheten av analysen. Eventuell eksponering i henhold til signalene som fremkommer i analysene står fullt og helt for investors regning og risiko. Investtech er ikke ansvarlig for noe tap, verken direkte eller indirekte, som oppstår som en følge av bruk av Investtechs analyser. Opplysninger om eventuelle interessekonflikter vil alltid fremgå av analysen. Ytterligere informasjon om Investtechs analyser finnes på www.investtech.com/disclaimer.

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert