Nordnetbloggen

What´s your story?

I sin salgsuksess, One Up on Wall Street, går Peter Lynch gjennom aspekter som gjør at hobbyinvestorer kan få en edge ovenfor profesjonelle investorer. Et av forslagene som Peter Lynch kommer med, er at man for hver eneste investering man gjør, har en kort story, eller beskrivelse, av hvorfor du, som investor, burde eie selskapet.

Dette er en fin øvelse for å øke sin egen bevissthet rundt hver enkelt investering. Man kan tenke på det som sin salgspitch til noen, hvis de spør om hvorfor du eier hvert enkelt selskap.  Hvorfor eier du dette selskapet? Det trenger ikke være langt, bare noen få linjer. Men det vil gjøre at du får et mer bevisst forhold til dine aksjeinvesteringer og det er alltid nyttig.

Jeg har her beskrevet storyen til de 8 selskapene i min portefølje, samt at jeg har kategorisert de:

Kopparbergs Bryggeri (Sverige) – vekstcase

Kopparbergs selger verdens mest solgte pærecider. Hovedtesen bak denne investeringen er at jeg tror på at det finnes et marked for denne typen drikkevarer blant yngre konsumenter, særlig blant unge kvinner. Tilbyr god vekst, utbytte, marginekspansjon og virker å ha en solid ledelse med langsiktige mål. Fokuserer stadig mer på det mest lønnsomme segmentet, som er cider. Dette vil øke lønnsomheten til selskapet over tid, da marginene er høyere på cider enn øl. Kopparbergs omsetning vokser med omrking 10 % i året, som gjør det til et godt vekstcase.

Frost (USA) – franchise/vekstcase

Frost er en regionalbank i USA, som har sitt hovedsete i Texas. Banker tjener, i hovedsak, penger på differansen mellom innlån/innskudd og utlån til kunder. Investeringstesen bak investeringen i Cullen/Frost, er at banken har den billigste fundingen i USA. Årsaken er at de har den laveste kostnaden på innskudd og denne fundingen er omtrent gratis. Banken vil tjene på at FED etter hvert hever renta, fordi dette fører til at rentedifferansen mellom innskuddene og utlånene øker. Dette gjør at rentemarginen til Frost vil øke, som igjen vil øke inntjeningen. Frost kan derfor ses på som et bet for økt styringsrente i USA. Frost sine innskudd kan vokse med rundt 8 % i året og kan således også karakteriseres som et vekstcase.

John Wiley & Sons (USA) – franchise

John Wiley har tre forretningsområder. Det er profesjonelle teksbøker, bøker og akadamiske tidsskrifter. Mange forbinder nok John Wiley med bøker og det at de er et forlag. Men John Wiley handler I all hovedsak om akademiske tidsskrifter. Akademiske journaler står for 59 % av omsetningen og 79 % av inntjeningen. Dette er type tidsskrifter som universiteter trenger for å tilby undervisning av høy kvalitet til sine studenter. John Wiley har derfor sterk pricing power ovenfor kundene, noes om gjør at de kan overføre inflasjon på sine kunder. Dette gjør at de kan vokse i takt med BNP over tid, som gjør at de er et stabilt selskap, med en sterk franchise, som over tid vil skape avkastning.

BWX Technologies (USA) – franchise 

Splitt fra Babcock & Wilcox. Selskapet leverer atomkomponenter som brukes i USAs ubåter og hangarskip. US Navy planlegger langt frem i tid noe som sørger for forutsigbar og stabil inntjening. BWX Technologies er eneste tilbyder av disse komponentene og kan derfor ta monopolpriser. Har solide marginer på i underkant av 20 %.  Ekstrem vollgrav rundt selskapet og selskapet kan vokse med 3-4 % i året. En solid franchise og den største posisjonen i porteføljen.

Progressive (USA) – franchise

Progressive er et av USAs beste bilforsikringsselskaper, sammen med Warren Buffetts GEICO. De har en forretningsmodell, hvor de i større grad baserer seg på direktesalg gjennom telefon og internett, fremfor å benytte forsikringsagenter. Dette gjør at de gradvis tar markedsandeler fra konkurrentene. Som forsikringsselskap har de en stor finansportefølje, og selskapet vil derfor tjene på økt styringsrente fra FED, som vil innebære økt finansavkastning for selskapet. Solid franchisemodell som tar markedsandeler over tid.

Babcock & Wilcox Enterprises (USA) – verdi

Splitt fra Babcock & Wilcox. Selskapet bygger dampkjeler og lignende utstyr til bruk i kraftverk og er i en oligopolsituasjon. Dette inkluderer også service og vedlikehold på slikt utstyr og gjelder i all hovedsak USA. Dette er ikke et marked i vekst, da kull gradvis fases ut som energikilde i USA. Dette vil imidlertid foregå gradvis og selskapet vil ha mulighet til å avsette denne reduksjonen med økning av aktivitet i land som Kina, Vietnam og India. Selskapet vil antakeligvis klare en egenkapitalavkastning på 20 % i de fleste år. Lignende selskaper som kraftproduksjonsvirksomheten handles til 10 ganger EBIT. BWE har en inntjening som er mer syklisk enn BWX Technologies, men er til gjengjeld det billigere selskapet av de to, og er i større grad et verdicase. Selskapet er fortsatt billig etter at Babcock & Wilcox ble splittet i to.

Ekornes (Norge) – verdi

Ekornes er det eneste norske selskapet i min portefølje. Selskapet har lite gjeld, moderne fabrikker og har et internasjonalt rykte på å levere kvalitet. Viktigste produkt er Stressless-brandet, som står for mesteparten av inntjeningen til selskapet. Norge utgjør et lite marked for Ekornes og selskapet tjener på en svakere krone. Betaler tradisjonelt gode utbytter. Selskapet er billig basert på historiske marginer, og kan de komme opp på historiske resultater, er selskapet i dag priset billig. Er at av selskapene som har levert best over tid på Oslo Børs de seneste 20 år. Verdicase.

Weight Watchers (USA) – turnaround

Weight Watchers ble kjøpt til porteføljen med den tanken at det var en franchise, med en solid forretningsmodell som var bedre enn de andre slankeselskapene. Men Weight Watchers er i dag i større grad en turnaround. Kombinasjonen av synkende medlemstall og inntjening med høy belåning, har gitt store utfordringer for selskapet. Utfodringen fra apper og andre smarte løsninger har også utfordret konseptet. Men investeringstesen har hele tiden vært basert på at de har en stor tidligere medlemsmasse som er avhengig av fornyelse av produktene for å fatte ny interesse for WTWs programmer. Med Oprah Winfrey på laget og nytt program, ser det ut til at selskapet kan returnere til medlemsvekst allerede for fjerde kvartal dette år. Dette vil i sin tur føre til økt kontantstrøm og inntjening.

Ved å kategorisere sine investeringer og skrive en liten beskrivelse av hver enkelt investering, kan man få et mer bevisst forhold til sine investeringer. Dette tror jeg vil være fornuftig for å skape bedre avkastning for sine investeringer.

Ønsker du å se min portefølje og mine kjøp og salg, kan du følge meg på Shareville: Robin_Øvrebø

Robin Øvrebø
Robin Øvrebø
Langsiktig, verdiorientert investor

Er du ikke Nordnet-kunde? Bli kunde her.

Vil du vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.

4
Skriv en kommentar

avatar
nyeste eldste mest stemmer
Gjest
Gjest

Veldig veldig god artikkel… ganske sykt, men tenkte på det idag. Jeg ser alle røde tall på OBX, meglerhus som anbefaler i hytt og pine og nervøsitet for renteheving og olje pris og hva som er. Samtidig har jeg sett youtube video fra Holberg-fondene på youtube om markedspsykologi. Kom fram til at det er jeg selv som må definere hvorfor jeg eier en aksje, og hvorfor jeg tror på den og risk-faktoren. Kanskje spesielt på long-aksjene mine som idag står i -6%. Jeg vil at jeg skal kunne forsvare enhver andel i porteføljen min til noen som spør, og ikke… Les mer »

Gjest
Gjest
Takk for hyggelig tilbakemelding, Jamal. Setter pris på det.
Gjest
Gjest
Fin artikkel Robin, jeg besitter flere av de samme aksjene selv og er enig i mye av resonnementet. Ser likevel at du er sterkt involvert i USA og det med en historisk veldig sterk dollar. Er dette heldig – eller noe du tar høyde for når du bestemmer din risikoprofil?
Gjest
Gjest

Silo Invest: takk for hyggelig tilbakemelding. Jeg har en del investert i amerikanske selskaper. Mesteparten av dette er tilfeldig, da de fleste ideene jeg får er amerikanske børsnoterte selskaper. Mange av disse selskapene har en høyere kvalitet sammenlignet med det man finner på Oslo Børs. Jeg tenker alltid gjennom valutafordelingen, men i bunn og grunn er det viktigste at selskapet har kvalitet. Men er den totale dollareksponeringen for stor, så vil dette kunne ha en betydning for allokeringen, men dette er underordnet kravet om at selskapet har kvalitet. Jeg har flere norske selskaper radaren, men disse har ikke vært aktuelle… Les mer »

Vil du teste Nordnet Beta? Registrer deg her:
Meld deg på

Merk at du må registrere samme e-post som du har registrert på nordnet.no under Min konto og Innstillinger.
Nordnets Investorbrev.
Nordnets månedlige investorbrev med statistikk, nyheter og tips.

Ønsker du å vite mer om hvordan Nordnet behandler personopplysningene dine, klikk her.
Hold meg oppdatert